דלג לתוכן עיקרי
20.43.01.07

הכנסה עבור מורים משותפים בחטיבת ביניים וחטיבה עליונה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חינוך רשמי (תחת תחום יסודי וחטיבות-ביניים בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסה עבור מורים משותפים בחטיבת ביניים וחטיבה עליונה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?