דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב חינוך רשמי הוא ₪13,139,924,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,052,497,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,800,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪14,056,297,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪562,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪14,056,297,000 (100%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪13,605,778,703
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?