דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יסודי וחטיבות-ביניים

20.43

17,310,406,000
בשנת 2019 תקציב יסודי וחטיבות-ביניים הוא ₪15,871,614,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,310,406,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪198,255,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪17,508,661,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪569,600,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪14,198,549,000 (81.09%)
  • תמיכות והעברות: ₪3,027,740,000 (17.29%)
  • רכש וקניות: ₪87,872,000 (0.5%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪16,516,459,205
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?