דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/02/2019 דיווח ראשון: 26/02/2019

חוזה שרות אולימפוס ALL RISKפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

מדטכניקה בע'מ

ציוד רפואי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

630542

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
11/03/2019תאריך אחרון להגשת השגות