דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מדטכניקה בע'מ

#520036195

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות1,401,759
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1958-04-25
ישראלית חברה פרטית
פעילה


אצל: שקד 15 ת.ד. 212
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
שירות בתי הסוהר
2,726,319 ₪
ריאגנטים לסמיטם
תיקונים למכשירים רפואיים
שירותי תיקון וכיול מכשירים רפואיים
תיקון מכשירי W.A עבור שב"ס
ריאגנטים לסמיטם
2,628,808 ₪
5התקשרויות
תיקונים למכשירים רפואיים
39,746 ₪
התקשרות אחת
שירותי תיקון וכיול מכשירים רפואיים
29,496 ₪
התקשרות אחת
תיקון מכשירי W.A עבור שב"ס
12,535 ₪
התקשרות אחת
אחרים
15,734 ₪
4התקשרויות
משרד הבריאות
1,885,895 ₪
פרויקט CoView - חיבור מכשירי פיליפס למערכת שו"ב
החלפת
בקשה למכשירי שיקום וניידות
חלפים למלאי מחסן
פרויקט CoView - חיבור מכשירי פיליפס למערכת שו"ב
1,331,968 ₪
2התקשרויות
החלפת
204,129 ₪
69התקשרויות
בקשה למכשירי שיקום וניידות
139,613 ₪
29התקשרויות
חלפים למלאי מחסן
77,816 ₪
4התקשרויות
אחרים
132,369 ₪
21התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
124,795 ₪
עבור מנוף הרמה לדיירי המעון הסיעודיים
עבור מנופים להרמת דיירים סיעודיים
מנוף אלומיניום
תשלום עבור תחזוקה ל - 3 מנופי הרמה
עבור מנוף הרמה לדיירי המעון הסיעודיים
42,565 ₪
2התקשרויות
עבור מנופים להרמת דיירים סיעודיים
34,632 ₪
התקשרות אחת
מנוף אלומיניום
9,582 ₪
התקשרות אחת
תשלום עבור תחזוקה ל - 3 מנופי הרמה
7,041 ₪
התקשרות אחת
אחרים
30,975 ₪
16התקשרויות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
35,894 ₪
רכישת מנוף הרמה לנכים - עבור בית בכפר מעון כפר נחמן
תחזוקה שנתית למנוף הרמה - מעון כפר נחמן
תשלום עבור תחזוקה ל - 3 מנופי הרמה - מעון כפר נחמן
תיקון מכשיר סטורציה
רכישת מנוף הרמה לנכים - עבור בית בכפר מעון כפר נחמן
16,836 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה שנתית למנוף הרמה - מעון כפר נחמן
11,096 ₪
התקשרות אחת
תשלום עבור תחזוקה ל - 3 מנופי הרמה - מעון כפר נחמן
7,041 ₪
התקשרות אחת
תיקון מכשיר סטורציה
920.43 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
20,329 ₪
משטח העברה לדיירים
תחזוקה מנופי הרמה - מעון כפר נחמן לשנת 2017
עבור רכישת מינשא לדייר קטוע רגל סיעודי
לבצלר - תיקון מנוף
משטח העברה לדיירים
11,209 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה מנופי הרמה - מעון כפר נחמן לשנת 2017
7,041 ₪
התקשרות אחת
עבור רכישת מינשא לדייר קטוע רגל סיעודי
1,743 ₪
התקשרות אחת
לבצלר - תיקון מנוף
335.79 ₪
התקשרות אחת
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
6,781 ₪
בית ספר - שונות - דפיברילטור .
מד חום
סוללה
בית ספר - שונות - דפיברילטור .
4,474 ₪
התקשרות אחת
מד חום
1,781 ₪
התקשרות אחת
סוללה
525.33 ₪
התקשרות אחת
משרד החינוך
6,374 ₪
בית ספר - ציוד משרדי
בית ספר - ציוד משרדי
6,374 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
4,614 ₪
חומרי מעבדה.
אביזרי מעבדה
חומרי מעבדה.
3,523 ₪
2התקשרויות
אביזרי מעבדה
1,090 ₪
התקשרות אחת