דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 13/08/2018 דיווח ראשון: 02/05/2018

התקשרות עם האוניברסיטה העברית והחוקר ד"ר עמי צתרי לביצוע מחקר בנושא הקלאוסטרום , צומת חדשה במעגלים העצביים שלהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד לבטחון לאומי ←

אוניברסיטה העברית

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪126,666

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

620412

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אוניברסיטה העברית 253,332₪126,666₪

הזוכים במכרז

אוניברסיטה העברית עד כה שולם:126,666₪מתוך סכום המכרז:253,332₪
31/12/2019תשלום של ₪126,666, 100% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪126,666, 100% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪126,666, 100% מהסכום
01/05/2019תום תקופת ההתקשרות
31/03/2019תשלום של ₪38,000, 30% מהסכום
02/05/2018תחילת תקופת התקשרות