דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אוניברסיטה העברית

#500701610

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות90,191,517
אוניברסיטה העברית היא אוניברסיטה (מספר תאגיד: 500701610)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד העלייה והקליטה
199,906,323 ₪
תוכנית קמ"ע
שכר לימוד לסטודנטים
מלגות ושכר מדענים עולים
מוסדות
תוכנית קמ"ע
134,927,296 ₪
42תמיכות
שכר לימוד לסטודנטים
40,701,204 ₪
35תמיכות
מלגות ושכר מדענים עולים
13,702,365 ₪
35תמיכות
מוסדות
3,576,237 ₪
16תמיכות
אחרים
6,999,221 ₪
53התקשרויות ותמיכות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
78,513,765 ₪
מלגות
תמיכה בגנים בוטניים
תשלום למלגאים שנת תשע"ז
הסכם 151/20- חוקר ראשי עמיר שרמן- קרן מדען ראשי- עריכה גנומית
מלגות
62,458,884 ₪
8התקשרויות
תמיכה בגנים בוטניים
2,591,958 ₪
8תמיכות
תשלום למלגאים שנת תשע"ז
2,170,684 ₪
התקשרות אחת
הסכם 151/20- חוקר ראשי עמיר שרמן- קרן מדען ראשי- עריכה גנומית
2,131,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
9,161,239 ₪
115התקשרויות ותמיכות
רשות מקרקעי ישראל
41,961,230 ₪
תשלום ע"פ הסכם
שירותי יעוץ רות
הסכם השבה ופיצוי
תשלום ע"פ הסכם
40,753,333 ₪
התקשרות אחת
שירותי יעוץ רות
1,066,897 ₪
4התקשרויות
הסכם השבה ופיצוי
141,000 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
27,635,473 ₪
תשלומי מלגות
הזמנה למלגאים
תשלום מלגאות
מלגאים לשנת הלימודים
תשלומי מלגות
8,720,980 ₪
7התקשרויות
הזמנה למלגאים
6,632,879 ₪
3התקשרויות
תשלום מלגאות
2,490,256 ₪
5התקשרויות
מלגאים לשנת הלימודים
2,454,557 ₪
3התקשרויות
אחרים
7,336,801 ₪
149התקשרויות
משרד החינוך
21,335,075 ₪
לקידום מצוינות במתמטיקה, מדעים ו
נוער שוחר מדע
אימוני הוראה - שכר מאמנים
שכר מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה, מ
לקידום מצוינות במתמטיקה, מדעים ו
3,713,960 ₪
7תמיכות
נוער שוחר מדע
2,962,633 ₪
12תמיכות
אימוני הוראה - שכר מאמנים
2,560,562 ₪
6תמיכות
שכר מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה, מ
2,424,375 ₪
6תמיכות
אחרים
9,673,545 ₪
35התקשרויות ותמיכות
משרד הרווחה - זרוע העבודה
7,136,962 ₪
הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו
בתי ספר -תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטייד
הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו
6,922,424 ₪
6תמיכות
בתי ספר -תמיכות בבינוי, שיפוצים והצטייד
214,538 ₪
6תמיכות
חדשנות, מדע וטכנול'
7,123,770 ₪
מחקרים ומלגות
תכנית החלל
פעילות במימון גורמי חוץ
מחקרים ומלגות
6,653,051 ₪
3תמיכות
תכנית החלל
286,666 ₪
2תמיכות
פעילות במימון גורמי חוץ
184,053 ₪
תמיכה אחת
המשרד להגנת הסביבה
6,273,128 ₪
תוכנית ניטור לאומית
תוכנית ניטור מפרץ אילת
חוזה ניטור מפרץ אילת לשנת 2022
הטמעת מודלים ומחשבון נזק לבתי גידול במערכת BIO-GIS
תוכנית ניטור לאומית
3,892,813 ₪
4התקשרויות
תוכנית ניטור מפרץ אילת
899,651 ₪
התקשרות אחת
חוזה ניטור מפרץ אילת לשנת 2022
899,129 ₪
התקשרות אחת
הטמעת מודלים ומחשבון נזק לבתי גידול במערכת BIO-GIS
240,000 ₪
2התקשרויות
אחרים
341,535 ₪
18התקשרויות
משרד הבריאות
6,256,106 ₪
קורסחות
הכשרות
ריצוף גנומי
לימודים אקדמים
קורסחות
2,186,416 ₪
14התקשרויות
הכשרות
1,772,030 ₪
התקשרות אחת
ריצוף גנומי
537,016 ₪
7התקשרויות
לימודים אקדמים
367,900 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,392,744 ₪
24התקשרויות
נציבות שירות המדינה
5,991,137 ₪
תואר שני במדיניות ציבורית- צוערים
לימודים לתואר שני לבכירים
קניית שירותים
התקשרות עם האוניברסיטה העברית - מחזור צוערים ד
תואר שני במדיניות ציבורית- צוערים
2,183,789 ₪
3התקשרויות
לימודים לתואר שני לבכירים
1,801,200 ₪
2התקשרויות
קניית שירותים
1,066,500 ₪
התקשרות אחת
התקשרות עם האוניברסיטה העברית - מחזור צוערים ד
788,308 ₪
התקשרות אחת
אחרים
151,340 ₪
3התקשרויות
משרד החוץ
2,205,478 ₪
קורסי מש"ב
א.העברית/פ.לחקלאות-5 מלגות ללימודי תואר שני בחקלאות 2022-2023
פקולטה לחקלאות-בטיחות וטכנולוגיה במזון (עלויות קורונה בהזמנה נפרדת) - 2022
האונ' העברית- 5 מלגות לסטודנטים בבריאות הציבור
קורסי מש"ב
625,598 ₪
התקשרות אחת
א.העברית/פ.לחקלאות-5 מלגות ללימודי תואר שני בחקלאות 2022-2023
354,200 ₪
התקשרות אחת
פקולטה לחקלאות-בטיחות וטכנולוגיה במזון (עלויות קורונה בהזמנה נפרדת) - 2022
321,911 ₪
התקשרות אחת
האונ' העברית- 5 מלגות לסטודנטים בבריאות הציבור
318,637 ₪
התקשרות אחת
אחרים
585,133 ₪
11התקשרויות
משרד הכלכלה
2,152,073 ₪
תשלומי מפרעה תשע''ו
תשלום שוטף
ביצוע שאלון פיילוט בנושא צרכנות
סקר חברתי 2015 - סקרי כ"א 2012-2015
תשלומי מפרעה תשע''ו
2,010,034 ₪
התקשרות אחת
תשלום שוטף
135,299 ₪
התקשרות אחת
ביצוע שאלון פיילוט בנושא צרכנות
3,000 ₪
התקשרות אחת
סקר חברתי 2015 - סקרי כ"א 2012-2015
2,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,740 ₪
4התקשרויות
רשות המים והביוב
2,097,886 ₪
שרותי מעבדה
קול קורא מחקרים
פיתוח ואספקה של חומרים
שרותי מעבדה
2,017,886 ₪
התקשרות אחת
קול קורא מחקרים
60,000 ₪
התקשרות אחת
פיתוח ואספקה של חומרים
20,000 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
1,834,772 ₪
מסלול להתייעלות אנרגטית
תשלומים מים וחשמל וארנונה פנימית
תשלומי חשמל מים וארנונה פנימית
תשלום מורים
מסלול להתייעלות אנרגטית
1,083,711 ₪
3תמיכות
תשלומים מים וחשמל וארנונה פנימית
291,357 ₪
התקשרות אחת
תשלומי חשמל מים וארנונה פנימית
285,067 ₪
התקשרות אחת
תשלום מורים
80,272 ₪
התקשרות אחת
אחרים
94,365 ₪
8התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
1,758,754 ₪
הפעלת תכנית החונכות
פרוייקטי חקר
פעילות קהילתית
חונכות ללימודי מדעים
הפעלת תכנית החונכות
869,271 ₪
4התקשרויות
פרוייקטי חקר
172,800 ₪
2התקשרויות
פעילות קהילתית
168,714 ₪
2התקשרויות
חונכות ללימודי מדעים
93,090 ₪
התקשרות אחת
אחרים
454,880 ₪
17התקשרויות ותמיכות
המכון הגיאולוגי
1,554,305 ₪
עם
ניתוח הידרומטאורולוגי
הכנת סדימנטים למחקר
ביצוע
עם
625,047 ₪
24התקשרויות
ניתוח הידרומטאורולוגי
132,000 ₪
2התקשרויות
הכנת סדימנטים למחקר
80,000 ₪
התקשרות אחת
ביצוע
75,630 ₪
2התקשרויות
אחרים
641,629 ₪
34התקשרויות
משרד העבודה
1,414,406 ₪
הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו
הכשרת נוער - מימון עלות הש"ש, כולל תגבו
1,414,406 ₪
2תמיכות
המשרד לשוויון חברתי
978,291 ₪
תמיכות לרשויות מקומיות
סקר אזרחים ותיקים
מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכ' בישראל :
תמיכות לרשויות מקומיות
451,915 ₪
2התקשרויות
סקר אזרחים ותיקים
441,561 ₪
התקשרות אחת
מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכ' בישראל :
84,815 ₪
התקשרות אחת
משרד התרבות והספורט
937,404 ₪
הפעלת תכנית החונכות
חקר החלל
הפעת תכנית חינוכית - מחקרי מופ
פרוייקט מופ
הפעלת תכנית החונכות
749,888 ₪
2התקשרויות
חקר החלל
96,000 ₪
התקשרות אחת
הפעת תכנית חינוכית - מחקרי מופ
64,368 ₪
התקשרות אחת
פרוייקט מופ
25,861 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,288 ₪
התקשרות אחת
משרד האנרגיה
911,600 ₪
מלגה לסטודנט בתחום האנרגיה
מכרז 50/15 פרויקט החלפת צ'ילרים
מלגות לסטודנטים קול קורא 21/21
מלגת סטודנט
מלגה לסטודנט בתחום האנרגיה
477,490 ₪
14התקשרויות
מכרז 50/15 פרויקט החלפת צ'ילרים
259,275 ₪
3התקשרויות
מלגות לסטודנטים קול קורא 21/21
90,000 ₪
2התקשרויות
מלגת סטודנט
24,985 ₪
התקשרות אחת
אחרים
59,850 ₪
16התקשרויות
שירות בתי הסוהר
810,000 ₪
ביצוע מחקר הערכה של אפקטיביות ויעולות תכניות התקון
שרותי מחקר
ביצוע מחקר הערכה של אפקטיביות ויעולות תכניות התקון
610,000 ₪
התקשרות אחת
שרותי מחקר
200,000 ₪
התקשרות אחת
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
652,049 ₪
הפעלת תכנית החונכות תשפ"ב
השתתפות בדמי החברות לארגון ICDP
חקר החלל
השתתפות בכרטיס טיסה עבור רוג'ר בלנפורד - מרצה בכנס החלל בין התאריכים 28/01/2023 - 04/02/20
הפעלת תכנית החונכות תשפ"ב
383,036 ₪
התקשרות אחת
השתתפות בדמי החברות לארגון ICDP
228,550 ₪
2התקשרויות
חקר החלל
37,296 ₪
התקשרות אחת
השתתפות בכרטיס טיסה עבור רוג'ר בלנפורד - מרצה בכנס החלל בין התאריכים 28/01/2023 - 04/02/20
3,167 ₪
התקשרות אחת
המשרד לביטחון הפנים
268,870 ₪
שרותי
שרותי
268,870 ₪
5התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
217,189 ₪
הזמנת קובץ
הצבת דוכן בכנס האגודה הגאוגרפית הישראלית
הזמנת קובץ
216,689 ₪
התקשרות אחת
הצבת דוכן בכנס האגודה הגאוגרפית הישראלית
500 ₪
התקשרות אחת
משרד המשפטים
211,160 ₪
מחקר זריקת אבנים
קורס מדעי התרופות והרוקחות.
חווד לבימש
ספרים
מחקר זריקת אבנים
159,000 ₪
התקשרות אחת
קורס מדעי התרופות והרוקחות.
50,000 ₪
התקשרות אחת
חווד לבימש
2,000 ₪
התקשרות אחת
ספרים
160 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
159,224 ₪
עדכון אטלס ישראל ע"י האוניברסיטה העברית
ביצוע מחקר
קול קורא למחקרים-נדל"ן
בכנס האגודה לגיאוגרפיה
עדכון אטלס ישראל ע"י האוניברסיטה העברית
71,550 ₪
2התקשרויות
ביצוע מחקר
58,800 ₪
2התקשרויות
קול קורא למחקרים-נדל"ן
23,874 ₪
התקשרות אחת
בכנס האגודה לגיאוגרפיה
5,000 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
139,058 ₪
החזר הוצאות
כנס תעסוקה 2023
חדרי ישיבות לימי אורנטציה אג"ת
שירותי אירוח
החזר הוצאות
126,458 ₪
התקשרות אחת
כנס תעסוקה 2023
3,650 ₪
התקשרות אחת
חדרי ישיבות לימי אורנטציה אג"ת
2,750 ₪
התקשרות אחת
שירותי אירוח
2,500 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,700 ₪
2התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
95,348 ₪
מחקר
קידום נושא העירוניות
יעוץ
החזרי טיסה
מחקר
39,200 ₪
התקשרות אחת
קידום נושא העירוניות
30,000 ₪
התקשרות אחת
יעוץ
15,000 ₪
התקשרות אחת
החזרי טיסה
10,048 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,100 ₪
התקשרות אחת
מינהל התכנון
70,000 ₪
יועץ - רישוי,ערן פייטלסון;
יועץ - רישוי,ערן פייטלסון;
70,000 ₪
התקשרות אחת
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
49,450 ₪
שירותי מחקר
שירותי מחקר
49,450 ₪
התקשרות אחת
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
40,000 ₪
חוזה 6008/16 מחקר מעקב אחר בוגרי כפר הנוער של המינ
חוזה 6008/16 מחקר מעקב אחר בוגרי כפר הנוער של המינ
40,000 ₪
התקשרות אחת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
10,560 ₪
מנוי שנתי למילון
שירותי תוכנה
מנוי שנתי למילון
5,460 ₪
3התקשרויות
שירותי תוכנה
5,100 ₪
3התקשרויות
משרד ראש הממשלה
3,015 ₪
הוצאות תפעול
מנוי למילון ערבי-עברי
חידוש מנוי למילון
הוצאות משרדיות שונות
הוצאות תפעול
2,330 ₪
התקשרות אחת
מנוי למילון ערבי-עברי
300 ₪
התקשרות אחת
חידוש מנוי למילון
300 ₪
התקשרות אחת
הוצאות משרדיות שונות
85 ₪
התקשרות אחת
הרשות הארצית לכבאות והצלה
3,000 ₪
תחנת איילון- מיפוי מערות בגזרת התחנה
תחנת איילון- מיפוי מערות בגזרת התחנה
3,000 ₪
התקשרות אחת
משרד התפוצות
3,000 ₪
כתיבת מאמר ניתוח מחקרי
כתיבת מאמר ניתוח מחקרי
3,000 ₪
התקשרות אחת
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
2,336 ₪
ארכיון
ארכיון
2,336 ₪
3התקשרויות
משרד התיירות
2,248 ₪
השתלמות מו"ד
השתלמות מו"ד
2,248 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשירותי דת
1,860 ₪
שכירת מקום עבור מפגש מנהלים שיתקיים ב 14.10.18
שכירת מקום עבור מפגש מנהלים שיתקיים ב 14.10.18
1,860 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות
1,817 ₪
השתתפות הרשות בהוצאות אירוח אורח מחו"ל
השתתפות הרשות בהוצאות אירוח אורח מחו"ל
1,817 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי המשפט
1,755 ₪
אולם כנסים
אולם כנסים
1,755 ₪
התקשרות אחת
הכנסת
1,140 ₪
מנוי
רכישת מנוי למילון מקוון של אלון שנער לשנת 2020
מנוי לכנסת עבור מילון "אלון שנער" עברית ערבית מקוון לשנת 2019
מנוי
600 ₪
2התקשרויות
רכישת מנוי למילון מקוון של אלון שנער לשנת 2020
300 ₪
התקשרות אחת
מנוי לכנסת עבור מילון "אלון שנער" עברית ערבית מקוון לשנת 2019
240 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי הדין הרבניים
160 ₪
ספר שנתון המשפט העברי כרך כח
ספר שנתון המשפט העברי כרך כח
160 ₪
התקשרות אחת