דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 09/06/2016

אקו דו מימדיפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

מדטכניקה בע'מ

ציוד רפואי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

581677

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
29/06/2016תאריך אחרון להגשת השגות