דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪45,000שהם30%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. נושא המחקר: מחקרים שונים: 1. זיהוי הגורם המביא לחסימת האינדו

מנהל המחקר החקלאי ← אוניברסיטה העברית

152,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

576765

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(34) - התקשרות של יחידת סמך במחקר מדעי - לשיתוף פעולה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(34) - התקשרות של יחידת סמך במחקר מדעי - לשיתוף פעולה
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אוניברסיטה העברית 304,000₪45,000₪

הזוכים במכרז

אוניברסיטה העברית עד כה שולם:45,000₪מתוך סכום המכרז:304,000₪
30/09/2020תשלום של ₪45,000, 30% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪45,000, 30% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪45,000, 30% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪104,865, 69% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪75,000, 49% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪105,000, 69% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪90,000, 59% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪45,000, 30% מהסכום
31/12/2016תום תקופת ההתקשרות
30/09/2016תשלום של ₪45,000, 30% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪45,000, 30% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
01/01/2016תחילת תקופת התקשרות