דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. בנושא: דרכים חדשות להקטנת נזקי אקרית הוורואה בדבורת הדבש במכוורו

מנהל המחקר החקלאי ← אוניברסיטה העברית

30,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

576545

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(34) - התקשרות של יחידת סמך במחקר מדעי - לשיתוף פעולה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(34) - התקשרות של יחידת סמך במחקר מדעי - לשיתוף פעולה
31/12/2016תום תקופת ההתקשרות
01/01/2016תחילת תקופת התקשרות