דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/06/2015 דיווח ראשון: 01/06/2015

תשלום חשמל לאוניברסיטה העברית הפקולטה לחקלאות ברחובות עבור המכון לבע"ח של מינהל המחקר החקלאי היקף ההתקשרוהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מנהל המחקר החקלאי ←

אוניברסיטה העברית

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 34% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪435,434

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

566583

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אוניברסיטה העברית 709,834₪144,849₪

הזוכים במכרז

אוניברסיטה העברית עד כה שולם:144,849₪מתוך סכום המכרז:709,834₪
30/09/2016תשלום של ₪144,849, 33% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪144,849, 33% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪144,849, 33% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪118,216, 27% מהסכום
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
01/06/2015תחילת תקופת התקשרות