דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בקשה להתקשר במיזם משותף על פי תקנה 3(30) לתח"מ עם האוניברסיטה העברית לטובת הקמת מרכז מחקר סייבר.

רוה"מ ← אוניברסיטה העברית

10,500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

559374

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
31/12/2020תום תקופת ההתקשרות
23/11/2014תחילת תקופת התקשרות