דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 10 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אישור הסכם בין ממשלת ישראל לחברת רכבת ישראל בע"מ

משרד התחבורה ← רכבת ישראל בע״מ

5,000,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

554560

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית
31/12/2016תום תקופת ההתקשרות
01/01/2013תחילת תקופת התקשרות