דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכבת ישראל בע״מ

#520043613

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות139,110,408
ISRAEL RAILWAYS LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1998-01-15
ישראלית חברה אגח
פעילה


יוספטל גיורא 1, לוד
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד התחבורה
143,677,581 ₪
רי-431 תכנון
פרוייקטים קטנים
רי - תשתיות מטענים
רי-431 תכנון
116,000,000 ₪
2תמיכות
פרוייקטים קטנים
26,690,042 ₪
4תמיכות
רי - תשתיות מטענים
987,539 ₪
4תמיכות
שירות בתי הסוהר
22,256,364 ₪
נסיעות סוהרים ברכבת
.
נסיעות סוהרים ברכבת
14,581,364 ₪
6התקשרויות
.
7,675,000 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
185,809 ₪
ליווי פרויקט הקמה מחלף 431/180
ליווי פרויקט הקמה מחלף 431/180
185,809 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
2,400 ₪
הסעה לטקס עובד מצטיין
תשלום הסעה לעובדים
הסעה לטקס עובד מצטיין
1,559 ₪
התקשרות אחת
תשלום הסעה לעובדים
841.34 ₪
התקשרות אחת