דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 22/02/2012 דיווח ראשון: 14/02/2012

חידוש הסכם שירות למערכות אולטרסאונד פיליפסהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

בי"ח שמיר (אסף הרופא) ←

מדטכניקה בע'מ

ציוד רפואי כללי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪55,680

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

530259

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
13/02/2013תום תקופת ההתקשרות
14/02/2012תחילת תקופת התקשרות