דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 27/07/2011

כיול 11 מערכות HPLC הנמצאים במעבדה לכימיה במקון לביקורת ותקניםפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

מדטכניקה בע'מ

ציוד רפואי כללי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

523972

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
10/08/2011תאריך אחרון להגשת השגות