דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 07/12/2010

חוזה שרות למערכת SMC לתכנון טיפולים רדיותרפייםפרסום כוונה להתקשרות

בית החולים איכילוב - ת"א ←

מדטכניקה בע'מ

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים ציוד רפואי כללי תרופות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

518022

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
20/12/2010תאריך אחרון להגשת השגות