דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 14/05/2023 דיווח ראשון: 01/01/2022

הסכם הפעלה ופיתוח - רכבת ישראל 2022-2026התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התחבורה ←

רכבת ישראל בע״מ

שירותי הסעות שירותי קהילה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪46,000,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000569490

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית
31/12/2026תום תקופת ההתקשרות
01/01/2022תחילת תקופת התקשרות