דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני שנה)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסכם הפעלה ופיתוח - רכבת ישראל 2022-2026

משרד התחבורה ← רכבת ישראל בע״מ

16,000,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000569490

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית
31/12/2026תום תקופת ההתקשרות
01/01/2022תחילת תקופת התקשרות