דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/04/2023 דיווח ראשון: 03/04/2023

התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותףהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מנהל המחקר החקלאי ←

אוניברסיטה העברית

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪30,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000568087

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(34) - התקשרות של יחידת סמך במחקר מדעי - לשיתוף פעולה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(34) - התקשרות של יחידת סמך במחקר מדעי - לשיתוף פעולה
02/04/2024תום תקופת ההתקשרות
03/04/2023תחילת תקופת התקשרות