דלג לתוכן עיקרי
מבחן תמיכה מבחני תמיכה הם הוראות עקרוניות הקובעות קריטריונים אשר על פיהם ניתן להעניק תמיכה מתקציב המדינה למוסדות ציבור...סכום תמיכה הכולל יחולק על פי מבחני תמיכה שוויוניים, אותם קובע השר הממונה על סעיף התקציב, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישורו. מקור: אתר משרד הבריאות. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  פרסום באתר: לפני חודש
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) של משרד הבריאות למוסדות ציבור בעבור תמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)משלימה בבתי חולים שאינם ציבוריים-כלליים שמפעילים שירותי אשפוז פסיכיאטריים

משרד הבריאות ←

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא – (1) לתמוך בפעילותם של מרכזים רפואיים פסיכיאטריים, בתחום שיפור חוויית המטופל, שיפור השירות ושיפור איכות הטיפול; (2) לתמוך באיושם של תקנים ייעודיים במרכזים רפואיים פסיכיאטריים, שתכליתם הפחתת הגבלות מכניות והגברת בטיחות הצוותים המטפלים.
קראו עוד
מועד פרסום:  20/08/2019
לא הצלחנו לאתר במקור המידע הממשלתי את התאריך בו נסגרת ההרשמה. לבירור, מומלץ לבדוק בפרסום המקורי או ליצור קשר עם האחרא/ית
עוד על קבלת תמיכות תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) ממשרדי הממשלה
באתר האוגדן
תאריך פרסום לא ידוע
מבחן התמיכה