דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות והעברות לבתי חולים ציבוריים

24.19.20.02

388,984,000
בשנת 2016 תקציב תמיכות והעברות לבתי חולים ציבוריים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪388,984,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪236,263,234
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)