דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,838שהם92%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חכירת מכונת צילום בצוות משבצות ק. 4 בשנת 2016.

מנהל מקרקעי ישראל, ממ"י - מחוז מרכז ← צילומעתיק בעמ

1,999

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (98200120)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪186.08להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,652

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪186.08

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)