דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

צילומעתיק בעמ

#520041880

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות10,161,368
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1962-04-13
ישראלית חברה פרטית
פעילה


גיסין אבשלום 53, פתח תקווה
אצל: תים נטקום בע״מ / צילומעתיק בע״מ
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד המשפטים
12,302,880 ₪
מכונות צילום משרד
צילום וסריקת מסמכים לסנגוריה ביח' הפרקליטו
טונרים-מחסן ת"א
צילומים-חומר
מכונות צילום משרד
6,547,271 ₪
19התקשרויות
צילום וסריקת מסמכים לסנגוריה ביח' הפרקליטו
2,647,235 ₪
5התקשרויות
טונרים-מחסן ת"א
809,527 ₪
30התקשרויות
צילומים-חומר
578,887 ₪
4התקשרויות
אחרים
1,719,959 ₪
51התקשרויות
רשות המסים בישראל
6,649,135 ₪
רכישת
חכירת מכונת צילום למעלה החמישה
צילומים
שכירות ופעימות מונה מכרז 28/10 לשנת 2015
רכישת
4,787,806 ₪
234התקשרויות
חכירת מכונת צילום למעלה החמישה
726,331 ₪
22התקשרויות
צילומים
305,977 ₪
3התקשרויות
שכירות ופעימות מונה מכרז 28/10 לשנת 2015
280,501 ₪
התקשרות אחת
אחרים
548,520 ₪
21התקשרויות
משרד הבריאות
5,728,291 ₪
תשלום עבור שכירות מכונות ופעימות מונה מצב מסמכים
מסכות כירורגיות עבור המשרד
הזמנת רכש עבור שכירות לחודשים ינואר יוני 2018
תחזוקה
תשלום עבור שכירות מכונות ופעימות מונה מצב מסמכים
5,361,168 ₪
277התקשרויות
מסכות כירורגיות עבור המשרד
209,898 ₪
2התקשרויות
הזמנת רכש עבור שכירות לחודשים ינואר יוני 2018
30,183 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה
25,963 ₪
2התקשרויות
אחרים
101,078 ₪
20התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
1,861,748 ₪
חכירת מכונות צילום ופעימות מונה
חכירה מכונות XEROX B405
אחזקת מכונות צילום
תיקוני פקסים
חכירת מכונות צילום ופעימות מונה
1,517,136 ₪
18התקשרויות
חכירה מכונות XEROX B405
110,652 ₪
התקשרות אחת
אחזקת מכונות צילום
89,356 ₪
התקשרות אחת
תיקוני פקסים
45,855 ₪
2התקשרויות
אחרים
98,749 ₪
22התקשרויות
משרד החינוך
1,646,537 ₪
שכירות מכונות צילום צבעונית + פעימות מונה במה"ד, צה"ל 17, חיפה 2023
תשלום על חכירה חודשית + פעימות מונה
תשלום מונים
מכונות להפקת מסמכים- 02-2013 (שחור לבן-מנהל ח"ן+מחוז)2023
שכירות מכונות צילום צבעונית + פעימות מונה במה"ד, צה"ל 17, חיפה 2023
1,252,447 ₪
51התקשרויות
תשלום על חכירה חודשית + פעימות מונה
206,191 ₪
7התקשרויות
תשלום מונים
48,957 ₪
2התקשרויות
מכונות להפקת מסמכים- 02-2013 (שחור לבן-מנהל ח"ן+מחוז)2023
43,875 ₪
5התקשרויות
אחרים
95,068 ₪
14התקשרויות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
1,094,491 ₪
שכירות+פעימות מונה לשנת 2015
*טונרים מלאי מחסן
רכישת ציוד משרדי למלאי מחסן
הזמנה לשנת
שכירות+פעימות מונה לשנת 2015
451,027 ₪
התקשרות אחת
*טונרים מלאי מחסן
359,816 ₪
39התקשרויות
רכישת ציוד משרדי למלאי מחסן
101,731 ₪
16התקשרויות
הזמנה לשנת
71,035 ₪
76התקשרויות
אחרים
110,882 ₪
34התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
742,186 ₪
רכישת
המשך הצבת מכונת צילום בצוות משבצות ק.4
טונר
ציוד מתכלה
רכישת
314,764 ₪
14התקשרויות
המשך הצבת מכונת צילום בצוות משבצות ק.4
215,013 ₪
39התקשרויות
טונר
101,683 ₪
12התקשרויות
ציוד מתכלה
80,790 ₪
2התקשרויות
אחרים
29,936 ₪
5התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
725,613 ₪
השכרת מכונת צילום במזכירות+בית-ספר.צילומים+פעימות
צילומעתיק,
תשלומי פעימות מונה
HAGDALA TZILUMATIK
השכרת מכונת צילום במזכירות+בית-ספר.צילומים+פעימות
562,012 ₪
122התקשרויות
צילומעתיק,
52,779 ₪
13התקשרויות
תשלומי פעימות מונה
28,921 ₪
התקשרות אחת
HAGDALA TZILUMATIK
18,116 ₪
2התקשרויות
אחרים
63,785 ₪
33התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
665,154 ₪
טונרים למדפסת של
בקרי מדפסות
חכירה תפעולית למכונת צילום..
רכישת בקרי הדפסה
טונרים למדפסת של
400,897 ₪
32התקשרויות
בקרי מדפסות
99,170 ₪
התקשרות אחת
חכירה תפעולית למכונת צילום..
89,005 ₪
5התקשרויות
רכישת בקרי הדפסה
36,196 ₪
התקשרות אחת
אחרים
39,885 ₪
12התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
626,187 ₪
ציוד
פעימות מונה
מדפסות
טונרים
ציוד
292,276 ₪
8התקשרויות
פעימות מונה
155,729 ₪
9התקשרויות
מדפסות
118,402 ₪
10התקשרויות
טונרים
46,785 ₪
11התקשרויות
אחרים
12,994 ₪
19התקשרויות
משרד החוץ
605,850 ₪
מיכלי ריקון
תוף
מתכלים
מיכלים
מיכלי ריקון
521,922 ₪
49התקשרויות
תוף
31,224 ₪
התקשרות אחת
מתכלים
25,145 ₪
3התקשרויות
מיכלים
14,976 ₪
2התקשרויות
אחרים
12,583 ₪
9התקשרויות
משרד האנרגיה
587,055 ₪
טונרים למדפסת
תשלום עבור
הזמנת מסיכות N95 - מיידית
תשלום עבור שכירת + מונים לצילומעתיק לשנת 2016
טונרים למדפסת
421,344 ₪
61התקשרויות
תשלום עבור
114,137 ₪
24התקשרויות
הזמנת מסיכות N95 - מיידית
19,995 ₪
2התקשרויות
תשלום עבור שכירת + מונים לצילומעתיק לשנת 2016
7,121 ₪
2התקשרויות
אחרים
24,457 ₪
14התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
581,682 ₪
פעימות מונה ארציים
רכישת
הזמנה עבור פעימות מכונות צילום ופקסיםעבור כלל המשרד לשנת 2023
תשלומי פעימות מונה - כלל ארצי
פעימות מונה ארציים
273,036 ₪
4התקשרויות
רכישת
104,359 ₪
5התקשרויות
הזמנה עבור פעימות מכונות צילום ופקסיםעבור כלל המשרד לשנת 2023
40,339 ₪
התקשרות אחת
תשלומי פעימות מונה - כלל ארצי
40,176 ₪
התקשרות אחת
אחרים
123,773 ₪
16התקשרויות
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
556,626 ₪
הפקת מסמכים -
- שכירות מדפסות + צילומים לשנת
צילומים ושכירות 2016
פעימות מונה 2019
הפקת מסמכים -
274,902 ₪
32התקשרויות
- שכירות מדפסות + צילומים לשנת
121,311 ₪
6התקשרויות
צילומים ושכירות 2016
51,105 ₪
2התקשרויות
פעימות מונה 2019
16,883 ₪
התקשרות אחת
אחרים
92,425 ₪
30התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
516,200 ₪
טונרים למדפסות לפי מכרז חשכ"ל
טונרים לפי מכרז חשכ"ל 2-2013 עבור בית נכסים
מדפסת לקסמרק 711לפי מכרז חשכ"ל 2-2013
מדפסות דגם 711 לקסמרק למחוז דרום לפי מכרז חשכל
טונרים למדפסות לפי מכרז חשכ"ל
140,703 ₪
18התקשרויות
טונרים לפי מכרז חשכ"ל 2-2013 עבור בית נכסים
129,485 ₪
17התקשרויות
מדפסת לקסמרק 711לפי מכרז חשכ"ל 2-2013
54,033 ₪
2התקשרויות
מדפסות דגם 711 לקסמרק למחוז דרום לפי מכרז חשכל
44,783 ₪
התקשרות אחת
אחרים
147,196 ₪
23התקשרויות
משרד האוצר
509,230 ₪
הזמנת מדפסות עבור היחידה
חכירת מכונת צילום לתפעול שוטף רשות החברות הממשלתיות
מכונות ישנות שמוחלפים בתנאי שכירות לפי חשכל בחדשות
שירותי צילום
הזמנת מדפסות עבור היחידה
260,101 ₪
45התקשרויות
חכירת מכונת צילום לתפעול שוטף רשות החברות הממשלתיות
129,350 ₪
61התקשרויות
מכונות ישנות שמוחלפים בתנאי שכירות לפי חשכל בחדשות
33,692 ₪
5התקשרויות
שירותי צילום
24,611 ₪
4התקשרויות
אחרים
61,477 ₪
16התקשרויות
מינהל התכנון
501,480 ₪
רכישת מדפסת עבור אתר
רכישת בקרי הדפסה + אחריות ל-8 שנים
צילומעתיק- שירותי קריאת מונים
מכונות חכירה
רכישת מדפסת עבור אתר
397,951 ₪
56התקשרויות
רכישת בקרי הדפסה + אחריות ל-8 שנים
54,666 ₪
התקשרות אחת
צילומעתיק- שירותי קריאת מונים
28,724 ₪
התקשרות אחת
מכונות חכירה
8,130 ₪
התקשרות אחת
אחרים
12,009 ₪
8התקשרויות
כבאות והצלה לישראל
470,918 ₪
בקרי
טיונרים
רכש ציוד טכנולוגי
טונרים
בקרי
189,468 ₪
3התקשרויות
טיונרים
146,834 ₪
13התקשרויות
רכש ציוד טכנולוגי
61,452 ₪
5התקשרויות
טונרים
21,818 ₪
4התקשרויות
אחרים
51,346 ₪
6התקשרויות
רשות האוכלוסין וההגירה
465,770 ₪
חכירת מכונות צילום על פי מכרז מכרזי
מסכות לקורונה
מסיכות מיגון קורונה
ציוד מחשוב
חכירת מכונות צילום על פי מכרז מכרזי
269,506 ₪
4התקשרויות
מסכות לקורונה
62,449 ₪
2התקשרויות
מסיכות מיגון קורונה
49,842 ₪
2התקשרויות
ציוד מחשוב
44,709 ₪
5התקשרויות
אחרים
39,264 ₪
4התקשרויות
משרד הפנים
415,155 ₪
תשלום
טונרים עבור משרד הפנים
פעימות מונה 2016
10 יח' מדפסת (משולבת) בינונית צבעונית A4, עבור משרד הפנים
תשלום
130,297 ₪
10התקשרויות
טונרים עבור משרד הפנים
90,022 ₪
17התקשרויות
פעימות מונה 2016
41,826 ₪
התקשרות אחת
10 יח' מדפסת (משולבת) בינונית צבעונית A4, עבור משרד הפנים
27,719 ₪
התקשרות אחת
אחרים
125,291 ₪
19התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
395,937 ₪
פעימות מונה וחכרית מכונות צילום
מכונות צילום פריסה ארצית בהתאם להוראת שעה
מכונות צילום פריסה ארצית בהתאם להוראת שעה (שנת 2020 ושנת 2021)
מכונות צילום משיכה מהסכם הוראת שעה 16.5.0.5
פעימות מונה וחכרית מכונות צילום
129,083 ₪
5התקשרויות
מכונות צילום פריסה ארצית בהתאם להוראת שעה
53,147 ₪
2התקשרויות
מכונות צילום פריסה ארצית בהתאם להוראת שעה (שנת 2020 ושנת 2021)
52,464 ₪
התקשרות אחת
מכונות צילום משיכה מהסכם הוראת שעה 16.5.0.5
46,682 ₪
התקשרות אחת
אחרים
114,560 ₪
25התקשרויות
המשרד לשוויון חברתי
390,931 ₪
שי לחג עבור עובדי
רכישת מדפסת
מערכות ניהול ובקרת הדפסה
רכש
שי לחג עבור עובדי
128,850 ₪
4התקשרויות
רכישת מדפסת
77,480 ₪
7התקשרויות
מערכות ניהול ובקרת הדפסה
50,202 ₪
2התקשרויות
רכש
49,132 ₪
3התקשרויות
אחרים
85,266 ₪
20התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
386,299 ₪
למכונות צילום
לשימוש המשרד לבט"פ
רכישת טונרים
רכש בקרים
למכונות צילום
193,353 ₪
7התקשרויות
לשימוש המשרד לבט"פ
92,786 ₪
14התקשרויות
רכישת טונרים
39,054 ₪
התקשרות אחת
רכש בקרים
33,146 ₪
2התקשרויות
אחרים
27,961 ₪
8התקשרויות
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
341,411 ₪
פעימות מונה למכונות הצילום של המשרד
עבור פעימות מונה למכונות
פעימות מונה למכונות הצילום חצי שנתי לשנת 2022
עבור פעימות מונה לשני המשרדים -מדע- תרבות
פעימות מונה למכונות הצילום של המשרד
113,600 ₪
3התקשרויות
עבור פעימות מונה למכונות
56,505 ₪
2התקשרויות
פעימות מונה למכונות הצילום חצי שנתי לשנת 2022
49,515 ₪
התקשרות אחת
עבור פעימות מונה לשני המשרדים -מדע- תרבות
30,503 ₪
התקשרות אחת
אחרים
91,290 ₪
15התקשרויות
משרד התקשורת
313,205 ₪
רכישת מתכלים למדפסות
חלקי חילוף למכונות צילום
טונרים
חכירת פקס
רכישת מתכלים למדפסות
228,489 ₪
24התקשרויות
חלקי חילוף למכונות צילום
49,757 ₪
7התקשרויות
טונרים
17,412 ₪
3התקשרויות
חכירת פקס
8,875 ₪
2התקשרויות
אחרים
8,671 ₪
5התקשרויות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
229,613 ₪
השכרת מכונת צילום במזכירות .צילומים+פעמיות
30 טונרים למשרדי הרווחה
עבור מכונות הדפסה
שירותי צילומעתיק לשתי מכונות חדשות למעון חכירה
השכרת מכונת צילום במזכירות .צילומים+פעמיות
203,784 ₪
54התקשרויות
30 טונרים למשרדי הרווחה
6,649 ₪
התקשרות אחת
עבור מכונות הדפסה
3,972 ₪
2התקשרויות
שירותי צילומעתיק לשתי מכונות חדשות למעון חכירה
2,363 ₪
2התקשרויות
אחרים
12,845 ₪
27התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
213,648 ₪
חכירת מדפסת
הזמנה עבור משרד ראשי + מחוזות
הזמנת והתקנת בקרי הדפסה מסוג קרבה בלבד, למחוז
הזמנת בקרי הדפסה מסוג קרבה בלבד, למשרד הראשי
חכירת מדפסת
70,598 ₪
4התקשרויות
הזמנה עבור משרד ראשי + מחוזות
49,998 ₪
התקשרות אחת
הזמנת והתקנת בקרי הדפסה מסוג קרבה בלבד, למחוז
49,303 ₪
5התקשרויות
הזמנת בקרי הדפסה מסוג קרבה בלבד, למשרד הראשי
35,217 ₪
התקשרות אחת
אחרים
8,533 ₪
2התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
192,928 ₪
פעימות מונה למכונות הצילום של המשרד
עבור פעימות מונה למכונות
עבור פעימות מונה לשני המשרדים -מדע- תרבות
פעימות מונה והפרשים
פעימות מונה למכונות הצילום של המשרד
61,979 ₪
2התקשרויות
עבור פעימות מונה למכונות
56,505 ₪
2התקשרויות
עבור פעימות מונה לשני המשרדים -מדע- תרבות
30,503 ₪
התקשרות אחת
פעימות מונה והפרשים
19,977 ₪
התקשרות אחת
אחרים
23,966 ₪
8התקשרויות
נציבות שירות המדינה
177,083 ₪
רכישת מדפסות
רכישת בקרי הדפסה
פעימות מונה
רכישת טונרים
רכישת מדפסות
78,887 ₪
3התקשרויות
רכישת בקרי הדפסה
48,859 ₪
התקשרות אחת
פעימות מונה
28,867 ₪
4התקשרויות
רכישת טונרים
11,796 ₪
3התקשרויות
אחרים
8,673 ₪
4התקשרויות
משרד הכלכלה
175,263 ₪
פעימות מונה
מכונה משולבת מחלקתית צבעונית
שוטף
צילומים במ.צילום מלט"ב חולון מ 01.01.15-31.12.15
פעימות מונה
63,548 ₪
התקשרות אחת
מכונה משולבת מחלקתית צבעונית
44,812 ₪
התקשרות אחת
שוטף
21,654 ₪
2התקשרויות
צילומים במ.צילום מלט"ב חולון מ 01.01.15-31.12.15
10,825 ₪
התקשרות אחת
אחרים
34,425 ₪
9התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
162,791 ₪
מכונות צילום
רכישת מדפסת
שימוש שוטף
טונרים
מכונות צילום
116,612 ₪
9התקשרויות
רכישת מדפסת
11,898 ₪
התקשרות אחת
שימוש שוטף
10,343 ₪
6התקשרויות
טונרים
6,377 ₪
5התקשרויות
אחרים
17,561 ₪
8התקשרויות
מינהל המחקר החקלאי
148,988 ₪
שכירות וצילומים -
עבור שכירות ופעימות מונה חודשים ינו'-דצמ'
תשלום פעימות
תשלום עבור פעימות מונה
שכירות וצילומים -
88,088 ₪
85התקשרויות
עבור שכירות ופעימות מונה חודשים ינו'-דצמ'
35,342 ₪
16התקשרויות
תשלום פעימות
10,789 ₪
5התקשרויות
תשלום עבור פעימות מונה
7,673 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,096 ₪
9התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
139,360 ₪
רכישת מערכת בקרה חדשה+ בקרי הדפסה
פעימות מונה למכונות צילום- שנת 2014
פעימות מונה עבור מכונות צילום כנפ"ש 3, מחוז חיפה, מחוז מרכז
מדפסות למחוז צפון
רכישת מערכת בקרה חדשה+ בקרי הדפסה
84,990 ₪
התקשרות אחת
פעימות מונה למכונות צילום- שנת 2014
16,677 ₪
2התקשרויות
פעימות מונה עבור מכונות צילום כנפ"ש 3, מחוז חיפה, מחוז מרכז
13,070 ₪
התקשרות אחת
מדפסות למחוז צפון
9,203 ₪
התקשרות אחת
אחרים
15,421 ₪
2התקשרויות
משרד ראש הממשלה
124,688 ₪
התקשרות עם חברת צילומעתיק
רכישת מדפסות
רכש מתכלים מחברת צילומעתיק בע"מ
הוצאות משרדיות זשונות
התקשרות עם חברת צילומעתיק
39,065 ₪
התקשרות אחת
רכישת מדפסות
34,933 ₪
3התקשרויות
רכש מתכלים מחברת צילומעתיק בע"מ
11,622 ₪
התקשרות אחת
הוצאות משרדיות זשונות
5,401 ₪
2התקשרויות
אחרים
33,667 ₪
20התקשרויות
המרכז למיפוי ישראל
118,643 ₪
צילומים ושכירות מכונות
שירותי צילום 2023
צילומים ושכירות של מכונות צילום
תיקון מדפסת
צילומים ושכירות מכונות
91,748 ₪
7התקשרויות
שירותי צילום 2023
9,929 ₪
2התקשרויות
צילומים ושכירות של מכונות צילום
8,725 ₪
התקשרות אחת
תיקון מדפסת
3,838 ₪
התקשרות אחת
אחרים
4,404 ₪
4התקשרויות
משרד התיירות
117,735 ₪
פעימות מונה
טונרים
פיוזר למדפסת 725
רכ' Fuser Maintenance Kitטיונר ל-Lexmark CX72
פעימות מונה
105,505 ₪
5התקשרויות
טונרים
10,091 ₪
3התקשרויות
פיוזר למדפסת 725
795.6 ₪
התקשרות אחת
רכ' Fuser Maintenance Kitטיונר ל-Lexmark CX72
729.89 ₪
התקשרות אחת
אחרים
613.6 ₪
2התקשרויות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
104,373 ₪
מחוזי - מדפסות
מחוזי - מדפסת משולבת למדורי בטיחות אש
מחוזי - טונרים עבור טיראן כח אדם
טונרים למדפסת חדשה בלשכת מפקד תחנת אשדוד
מחוזי - מדפסות
83,708 ₪
10התקשרויות
מחוזי - מדפסת משולבת למדורי בטיחות אש
13,251 ₪
התקשרות אחת
מחוזי - טונרים עבור טיראן כח אדם
2,210 ₪
התקשרות אחת
טונרים למדפסת חדשה בלשכת מפקד תחנת אשדוד
1,664 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,540 ₪
3התקשרויות
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
97,806 ₪
צילום
המשך החכרת מכונות צילום
משרדי שוטף
הזמנה היסטורית מלפני 01.01.2015
צילום
50,321 ₪
5התקשרויות
המשך החכרת מכונות צילום
28,152 ₪
התקשרות אחת
משרדי שוטף
18,579 ₪
5התקשרויות
הזמנה היסטורית מלפני 01.01.2015
753.64 ₪
התקשרות אחת
משרד התרבות והספורט
97,657 ₪
תשלום
תשלום עבור פעימות מונה
הזמנת טונר
תשלום
83,453 ₪
8התקשרויות
תשלום עבור פעימות מונה
13,597 ₪
התקשרות אחת
הזמנת טונר
606.81 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות
82,661 ₪
רכישת מדפסת
רכישת טונרים למדפסת Lexmark
טונריפ
מתכלים למדפסת
רכישת מדפסת
54,936 ₪
3התקשרויות
רכישת טונרים למדפסת Lexmark
15,607 ₪
5התקשרויות
טונריפ
3,098 ₪
התקשרות אחת
מתכלים למדפסת
2,788 ₪
3התקשרויות
אחרים
6,231 ₪
8התקשרויות
שירות בתי הסוהר
77,991 ₪
דרישה לטונרים מיוחדים עבור מדפסת/מכונת צילום ביחיד
תגבור ציוד משרדי עבור מחוז
טונרים לאחזקת לביס"ר אלה
רכישת טונר 3330 למדפ
דרישה לטונרים מיוחדים עבור מדפסת/מכונת צילום ביחיד
23,671 ₪
התקשרות אחת
תגבור ציוד משרדי עבור מחוז
21,132 ₪
3התקשרויות
טונרים לאחזקת לביס"ר אלה
3,932 ₪
התקשרות אחת
רכישת טונר 3330 למדפ
3,783 ₪
התקשרות אחת
אחרים
25,472 ₪
16התקשרויות
הכנסת
55,886 ₪
דמי תשלום עבור חכירת 10 מכונות צילום זירוקס 5330 לצריכה שוטפת
רכישת שני מכונות משולבת מחלקתית שחור לבן למשרדים בכנסת
רכישת מדפסת עבור וועדה בכנסת
רכישת פקס
דמי תשלום עבור חכירת 10 מכונות צילום זירוקס 5330 לצריכה שוטפת
8,586 ₪
2התקשרויות
רכישת שני מכונות משולבת מחלקתית שחור לבן למשרדים בכנסת
8,141 ₪
התקשרות אחת
רכישת מדפסת עבור וועדה בכנסת
4,371 ₪
התקשרות אחת
רכישת פקס
4,329 ₪
2התקשרויות
אחרים
30,459 ₪
17התקשרויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
50,825 ₪
חכירת מחונות צילום ליחידות המחוז ובתוך המחוז
פ.מונה מכונות צילום
תשלום עבור מכונות צילום למחוז וליחידות חוץ
מונה
חכירת מחונות צילום ליחידות המחוז ובתוך המחוז
12,582 ₪
התקשרות אחת
פ.מונה מכונות צילום
6,367 ₪
2התקשרויות
תשלום עבור מכונות צילום למחוז וליחידות חוץ
6,308 ₪
התקשרות אחת
מונה
5,266 ₪
2התקשרויות
אחרים
20,301 ₪
25התקשרויות
הנהלת בתי הדין הרבניים
47,052 ₪
מסכות N95 למיגון
חכירה תפעולית
אקדחי חום לשימוש בתי הדין הרבניים
פעימות מונה מכונות צילום בבתיה"ד לשנת 2018
מסכות N95 למיגון
31,992 ₪
התקשרות אחת
חכירה תפעולית
3,456 ₪
2התקשרויות
אקדחי חום לשימוש בתי הדין הרבניים
2,808 ₪
התקשרות אחת
פעימות מונה מכונות צילום בבתיה"ד לשנת 2018
2,488 ₪
התקשרות אחת
אחרים
6,307 ₪
7התקשרויות
המכון הגיאולוגי לישראל
45,303 ₪
חכירה תפעולית למכונות צילום
חכירה וצילום פעימות מונה
חכירה תפעולית למכונות צילום
38,370 ₪
התקשרות אחת
חכירה וצילום פעימות מונה
6,932 ₪
התקשרות אחת
רשות השירות הלאומי - אזרחי
43,262 ₪
חכירה לשנה מדפסת צבעונית אגפית
חכירה מכונת צילום
שכירות מכונת צילום אגפית
הדפסות
חכירה לשנה מדפסת צבעונית אגפית
13,782 ₪
התקשרות אחת
חכירה מכונת צילום
6,661 ₪
6התקשרויות
שכירות מכונת צילום אגפית
5,828 ₪
התקשרות אחת
הדפסות
4,305 ₪
3התקשרויות
אחרים
12,685 ₪
10התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
39,218 ₪
מכונות צילום בחכירה תפעולות בשירות התעסוקה
חכירה תפעולית למכונות צילום בשירות התעסוקה
אספקת מכונות להפקת מסמכים בשיטת חכירה תפעולית לשנת
מכונות צילום בחכירה תפעולות בשירות התעסוקה
34,862 ₪
2התקשרויות
חכירה תפעולית למכונות צילום בשירות התעסוקה
3,253 ₪
התקשרות אחת
אספקת מכונות להפקת מסמכים בשיטת חכירה תפעולית לשנת
1,102 ₪
התקשרות אחת
הרבנות הראשית לישראל
38,031 ₪
סגירת תשלומים לחברת צילומעתיק
סגירת תשלומים לחברת צילומעתיק
38,031 ₪
התקשרות אחת
רשות החשמל
30,990 ₪
שירותי צילום לשנת
שירותי צולם עתיק שנת
שירותי צילום לשנת
19,090 ₪
4התקשרויות
שירותי צולם עתיק שנת
11,900 ₪
2התקשרויות
רשות המים והביוב
25,357 ₪
מכונות צילום
מכונות צילום
25,357 ₪
4התקשרויות
רשות ההגבלים העסקיים
23,650 ₪
טונרים
מדפסת למשרד
למכונת צילום
תןף למדפסת
טונרים
9,937 ₪
3התקשרויות
מדפסת למשרד
9,262 ₪
התקשרות אחת
למכונת צילום
4,027 ₪
2התקשרויות
תןף למדפסת
424.21 ₪
התקשרות אחת
המכון הגיאולוגי
22,072 ₪
שכירות ופעימות מונה
חכירה תפעולית למכונות צילום
החלפת חלק במדפסת
רכישת טונרים
שכירות ופעימות מונה
12,732 ₪
3התקשרויות
חכירה תפעולית למכונות צילום
5,126 ₪
2התקשרויות
החלפת חלק במדפסת
1,583 ₪
התקשרות אחת
רכישת טונרים
1,485 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,147 ₪
2התקשרויות
המדפיס הממשלתי
14,515 ₪
חכירת מדפסות ופעימות מונה
סיכות למכונת צילום
חכירת מדפסות ופעימות מונה
12,550 ₪
3התקשרויות
סיכות למכונת צילום
1,966 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשירותי דת
13,095 ₪
מסיכה N95 - הספקה מידית
משלוח עבור מסיכות
מסיכה N95 - הספקה מידית
12,995 ₪
התקשרות אחת
משלוח עבור מסיכות
100 ₪
התקשרות אחת
הרשות לאכיפה במקרקעין - משרד האוצר
7,645 ₪
הזמנת טונרים למדפסות
בדיקת מדפסות
הזמנת טונרים למדפסות
7,270 ₪
התקשרות אחת
בדיקת מדפסות
374.4 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות (רשות ההגבלים העסקיים לשעבר)
5,933 ₪
רכישת טונרים
רכישת טונרים
5,933 ₪
התקשרות אחת
לשכת הפרסום הממשלתית
5,842 ₪
תשלום שירות תחזוקה למכונות צילום קיימות בשכירות לשנה
תשלום שירות תחזוקה למכונות צילום קיימות בשכירות לשנה
5,842 ₪
התקשרות אחת
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
4,545 ₪
מכונות צילום לחטיבה להתיישבות
מכונת צילום לחשבות
מכונות צילום לחטיבה להתיישבות
3,379 ₪
2התקשרויות
מכונת צילום לחשבות
1,166 ₪
2התקשרויות
נתיב
3,561 ₪
רכישת מדפסת למחלקה הקונסולארית עפ"י הוראת חשכ"ל 16.5.0.5
רכישת מדפסת למחלקה הקונסולארית עפ"י הוראת חשכ"ל 16.5.0.5
3,561 ₪
התקשרות אחת
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
799.81 ₪
הזמנת מסיכות
הזמנת מסיכות
799.81 ₪
התקשרות אחת