דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪93,764שהם73%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התחחיבות למנהל הרכב עבור רכב איגום למערך הסייבר.

רוה"מ, משרד ראש הממשלה ← משרד האוצר/מינהל הרכב הממשלתי

130,000

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪93,764

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪93,764
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)