דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד האוצר/מינהל הרכב הממשלתי

#500100276

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות10,398,032
משרד האוצר/מינהל הרכב הממשלתי היא משרד ממשלתי (מספר תאגיד: 500100276)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
הרשות הארצית לכבאות והצלה
222,850,889 ₪
-
רכישת אופנועים
-
222,601,316 ₪
43התקשרויות
רכישת אופנועים
249,573 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
156,260,743 ₪
תשלום קרן בלאי למינהל הרכב
רכישת רכבים בהמשך לאישור מינהל תכנון מתאריך 28/05/2018 (מצ"ב תקנון
רכישת כ"ר
רכישת 32 כ"ר עבור רופאים בכלל יחידות שב"ס
תשלום קרן בלאי למינהל הרכב
136,968,835 ₪
4התקשרויות
רכישת רכבים בהמשך לאישור מינהל תכנון מתאריך 28/05/2018 (מצ"ב תקנון
6,859,201 ₪
9התקשרויות
רכישת כ"ר
4,337,465 ₪
5התקשרויות
רכישת 32 כ"ר עבור רופאים בכלל יחידות שב"ס
3,087,552 ₪
התקשרות אחת
אחרים
5,007,690 ₪
16התקשרויות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
48,562,323 ₪
מינהל הרכב
רכישת רכב ממשלתי
מינהל הרכב
47,704,659 ₪
5התקשרויות
רכישת רכב ממשלתי
857,664 ₪
התקשרות אחת
רשות המסים בישראל
41,102,195 ₪
אחזקת רכב שנתית 2019
שכירת רכב לרפי גבאי גובה מכס אשדוד
רכישת 2 רכבים לסמים והלבנת הון
תחזוקה רכב
אחזקת רכב שנתית 2019
36,521,198 ₪
15התקשרויות
שכירת רכב לרפי גבאי גובה מכס אשדוד
2,973,807 ₪
38התקשרויות
רכישת 2 רכבים לסמים והלבנת הון
476,033 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה רכב
388,292 ₪
2התקשרויות
אחרים
742,865 ₪
42התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
33,581,724 ₪
אחזקת רכב
2018 חיובים שוטפים אחזקת רכב
2020 שירותי אחזקת רכב ממשלתי
אחזקת רכב - אגף תקציבים
אחזקת רכב
19,645,109 ₪
6התקשרויות
2018 חיובים שוטפים אחזקת רכב
7,155,616 ₪
2התקשרויות
2020 שירותי אחזקת רכב ממשלתי
3,136,337 ₪
התקשרות אחת
אחזקת רכב - אגף תקציבים
2,374,848 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,269,813 ₪
6התקשרויות
משרד החוץ
23,796,192 ₪
תשלום חוב ורכישת רכבים - מינהל הרכב
תשלומים על אחזקת רכב
אחזקה שנתית - תחבורה
אחזקת רכבי משרד
תשלום חוב ורכישת רכבים - מינהל הרכב
8,777,146 ₪
התקשרות אחת
תשלומים על אחזקת רכב
4,747,390 ₪
התקשרות אחת
אחזקה שנתית - תחבורה
3,879,642 ₪
התקשרות אחת
אחזקת רכבי משרד
2,874,362 ₪
2התקשרויות
אחרים
3,517,653 ₪
3התקשרויות
משרד האוצר
23,122,424 ₪
אחזקות רכב
תחזוקת רכבים 2017
התחייבות
שכירות רכב
אחזקות רכב
21,359,963 ₪
12התקשרויות
תחזוקת רכבים 2017
525,107 ₪
התקשרות אחת
התחייבות
509,674 ₪
6התקשרויות
שכירות רכב
456,973 ₪
13התקשרויות
אחרים
270,708 ₪
18התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
20,015,847 ₪
תשלום אחזקת רכב
אחזקה וחידוש רכב לשנת
התחייבות עבור מיגונים ותיקוני כלי רכב לשנת 2015
תיקון ומיגון כלי רכב ממשלתיים
תשלום אחזקת רכב
17,236,960 ₪
16התקשרויות
אחזקה וחידוש רכב לשנת
2,105,471 ₪
3התקשרויות
התחייבות עבור מיגונים ותיקוני כלי רכב לשנת 2015
205,652 ₪
2התקשרויות
תיקון ומיגון כלי רכב ממשלתיים
102,031 ₪
2התקשרויות
אחרים
365,733 ₪
7התקשרויות
משרד החינוך
14,717,314 ₪
חיובי רכב תקופתיים
חיובי רכב תקופתיים לשנת 2015
חיוב רכב לתקופה
חיובי מנהל הרכב 2015
חיובי רכב תקופתיים
7,341,240 ₪
3התקשרויות
חיובי רכב תקופתיים לשנת 2015
1,758,023 ₪
התקשרות אחת
חיוב רכב לתקופה
847,582 ₪
7התקשרויות
חיובי מנהל הרכב 2015
719,226 ₪
התקשרות אחת
אחרים
4,051,243 ₪
25התקשרויות
רשות האוכלוסין וההגירה
12,045,326 ₪
השתתפות מינהל
רכישת רכב צמוד
שכירת רכב
רכישת כרטיסי נהיגה אלקטרוניים שאבדו
השתתפות מינהל
11,897,741 ₪
8התקשרויות
רכישת רכב צמוד
125,567 ₪
התקשרות אחת
שכירת רכב
21,619 ₪
התקשרות אחת
רכישת כרטיסי נהיגה אלקטרוניים שאבדו
400 ₪
2התקשרויות
משרד האנרגיה
11,209,478 ₪
אחזקת רכב לשנת
אחזקת רכב ממשלתי
רכישת רכב לעובד
השכרת רכבים
אחזקת רכב לשנת
7,106,812 ₪
8התקשרויות
אחזקת רכב ממשלתי
1,798,384 ₪
4התקשרויות
רכישת רכב לעובד
1,581,085 ₪
9התקשרויות
השכרת רכבים
207,079 ₪
התקשרות אחת
אחרים
516,119 ₪
21התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
10,725,518 ₪
אחזקת רכבים
רכישת רכבים ממשלתים עבור מר מיכאל שפירא ומר מוחמד סרוואן
רכב עבור חמאדה סרוואן
רכישת רכב לאבטחת נשיאת עליון
אחזקת רכבים
10,176,083 ₪
6התקשרויות
רכישת רכבים ממשלתים עבור מר מיכאל שפירא ומר מוחמד סרוואן
256,850 ₪
התקשרות אחת
רכב עבור חמאדה סרוואן
130,301 ₪
11התקשרויות
רכישת רכב לאבטחת נשיאת עליון
95,800 ₪
התקשרות אחת
אחרים
66,483 ₪
9התקשרויות
משרד הפנים
9,957,221 ₪
אחזקת רכב
הרכב
רכב עבור מנהל אגף בכיר במינהל
רכישת רכש מנהל אגף בכיר
אחזקת רכב
5,412,080 ₪
16התקשרויות
הרכב
3,342,593 ₪
9התקשרויות
רכב עבור מנהל אגף בכיר במינהל
653,858 ₪
7התקשרויות
רכישת רכש מנהל אגף בכיר
165,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
383,690 ₪
20התקשרויות
משרד המשפטים
9,724,379 ₪
אחזקת רכב ממשלתי
גיחון
אחזקת רכב ממשלתי
9,723,431 ₪
33התקשרויות
גיחון
947.61 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
9,041,765 ₪
אחזקת
רכב
רכב
רכישת רכב חדש לתאיר איפרגן
אחזקת
8,254,524 ₪
4התקשרויות
רכב
195,420 ₪
3התקשרויות
רכב
131,300 ₪
4התקשרויות
רכישת רכב חדש לתאיר איפרגן
126,872 ₪
התקשרות אחת
אחרים
333,649 ₪
14התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
8,348,714 ₪
תחזוקה, תקלה, טיפול ושירות לכלי הרכב ברמ"י
תחזוקה, תקלה, טיפול ושירות לכלי הרכב ברמ"י
8,348,714 ₪
2התקשרויות
מינהל המחקר החקלאי
6,936,142 ₪
הרכב
רכב ממשלתי
הרכב
6,831,349 ₪
6התקשרויות
רכב ממשלתי
104,793 ₪
התקשרות אחת
המשרד לביטחון הפנים
6,581,595 ₪
אחזקת רכבים ממשלתיים - ממנהל הרכב 2016
אחזקת רכבים לשנת 2019
עבור תחזוקה רכבי מינהל 2015
אחזקת רכבי המשרד לשנת
אחזקת רכבים ממשלתיים - ממנהל הרכב 2016
1,714,489 ₪
התקשרות אחת
אחזקת רכבים לשנת 2019
1,433,518 ₪
התקשרות אחת
עבור תחזוקה רכבי מינהל 2015
1,194,276 ₪
התקשרות אחת
אחזקת רכבי המשרד לשנת
899,146 ₪
2התקשרויות
אחרים
1,340,167 ₪
9התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
6,159,402 ₪
שכירת רכב עבור בני דרייפוס
תשלום לכבישי אגרה
שכירת רכב עבור בני דרייפוס
6,097,040 ₪
31התקשרויות
תשלום לכבישי אגרה
62,363 ₪
2התקשרויות
משרד התקשורת
4,505,313 ₪
שכירות רכב
אחזקת רכב
תשלומים למינהל הרכב
התחייבות למנהל הרכב
שכירות רכב
1,841,434 ₪
8התקשרויות
אחזקת רכב
1,810,131 ₪
5התקשרויות
תשלומים למינהל הרכב
697,813 ₪
התקשרות אחת
התחייבות למנהל הרכב
141,491 ₪
התקשרות אחת
אחרים
14,444 ₪
5התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
4,181,837 ₪
עבור חיובים שוטפים 2017
חיובי רכב 2017-2018
עבור חיובים מ- 11/15- עד- 10/16+ כביש אגרה
עבור חיובי כבישי אגרה+ א. רכב
עבור חיובים שוטפים 2017
969,279 ₪
2התקשרויות
חיובי רכב 2017-2018
916,185 ₪
3התקשרויות
עבור חיובים מ- 11/15- עד- 10/16+ כביש אגרה
900,586 ₪
2התקשרויות
עבור חיובי כבישי אגרה+ א. רכב
302,878 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,092,908 ₪
16התקשרויות
משרד הכלכלה
4,168,645 ₪
אחזקת רכבים לחודשים נובמבר 2015 - ינואר 2016
אחזקת רכב 2019
שיכפול
הזמנת רכב
אחזקת רכבים לחודשים נובמבר 2015 - ינואר 2016
3,036,539 ₪
התקשרות אחת
אחזקת רכב 2019
604,787 ₪
התקשרות אחת
שיכפול
317,505 ₪
3התקשרויות
הזמנת רכב
105,394 ₪
התקשרות אחת
אחרים
104,421 ₪
6התקשרויות
המשרד לשוויון חברתי
3,824,184 ₪
הוצאות רכב
רכישת רכב עבור
אחזקת רכב ושכירות רכב
אחזקת רכבי המשרד ושכירות רכבים
הוצאות רכב
1,974,542 ₪
8התקשרויות
רכישת רכב עבור
834,357 ₪
6התקשרויות
אחזקת רכב ושכירות רכב
739,101 ₪
4התקשרויות
אחזקת רכבי המשרד ושכירות רכבים
252,497 ₪
2התקשרויות
אחרים
23,688 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
3,617,114 ₪
תשלוםעבור חיובי מנהל הרכב לשנת 2018
ליסינג 2016
חיובים שנתיים לשנת 2017 -רכבי מפ"י
מגן מנוע משולב עבור 4 רכבי מפ"י
תשלוםעבור חיובי מנהל הרכב לשנת 2018
1,363,583 ₪
2התקשרויות
ליסינג 2016
1,138,476 ₪
התקשרות אחת
חיובים שנתיים לשנת 2017 -רכבי מפ"י
1,101,246 ₪
התקשרות אחת
מגן מנוע משולב עבור 4 רכבי מפ"י
6,178 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,632 ₪
2התקשרויות
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
3,588,822 ₪
תשלום אחזקה שוטפת רכבי משרד
הרכב
אחזקת כלי רכב משרדיים
רכישת רכבים
תשלום אחזקה שוטפת רכבי משרד
2,159,307 ₪
7התקשרויות
הרכב
698,096 ₪
5התקשרויות
אחזקת כלי רכב משרדיים
262,624 ₪
3התקשרויות
רכישת רכבים
253,917 ₪
2התקשרויות
אחרים
214,879 ₪
2התקשרויות
נציבות שירות המדינה
3,536,374 ₪
אחזקת רכב לשנת
אחזקה רכב לשנת 2019
אחזקות רכב 2018
אחזקת ותפעול
אחזקת רכב לשנת
2,638,491 ₪
5התקשרויות
אחזקה רכב לשנת 2019
526,865 ₪
התקשרות אחת
אחזקות רכב 2018
181,808 ₪
התקשרות אחת
אחזקת ותפעול
181,771 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,440 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשירותי דת
3,173,683 ₪
אחזקת
שכירות ואחזקה
רכב ליאור אשכנזי- מנהל אגך בכיר מנמ"ר
מינהל הרכב 2020
אחזקת
1,662,156 ₪
5התקשרויות
שכירות ואחזקה
1,002,971 ₪
3התקשרויות
רכב ליאור אשכנזי- מנהל אגך בכיר מנמ"ר
395,739 ₪
התקשרות אחת
מינהל הרכב 2020
110,922 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,896 ₪
התקשרות אחת
הרבנות הראשית לישראל
3,056,680 ₪
הוצאות רכב
הזמנת מסגרת לשנת 2019
מינהל הרכב הממשלתי הזמנת מסגרת לשנת2020
שכירות רכב
הוצאות רכב
1,861,677 ₪
5התקשרויות
הזמנת מסגרת לשנת 2019
770,388 ₪
2התקשרויות
מינהל הרכב הממשלתי הזמנת מסגרת לשנת2020
331,810 ₪
התקשרות אחת
שכירות רכב
92,806 ₪
התקשרות אחת
רשות האכיפה והגבייה
2,916,799 ₪
מינהל הרכב חיובים שנתיים
שכירות רכבים למחוזיאדה
שכירות שני רכבים עבור מבצע עיקולים המרכז לגביית קנסות,
שכירת רכב עבור המרכז לגביית קנסות לצורך מבצעי עיקולים : 30.4.19 - 06.06.19 ( סה"
מינהל הרכב חיובים שנתיים
2,786,740 ₪
6התקשרויות
שכירות רכבים למחוזיאדה
92,753 ₪
14התקשרויות
שכירות שני רכבים עבור מבצע עיקולים המרכז לגביית קנסות,
11,035 ₪
התקשרות אחת
שכירת רכב עבור המרכז לגביית קנסות לצורך מבצעי עיקולים : 30.4.19 - 06.06.19 ( סה"
7,942 ₪
התקשרות אחת
אחרים
18,330 ₪
5התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
2,887,275 ₪
חיובים תקופתיים מינהל הרכב
רכישת אופנוע לניסוי
התקנת מובילאי לרכבי משרד
התקנת מוביילאי בארבע ניידות
חיובים תקופתיים מינהל הרכב
2,776,735 ₪
4התקשרויות
רכישת אופנוע לניסוי
100,000 ₪
התקשרות אחת
התקנת מובילאי לרכבי משרד
6,435 ₪
התקשרות אחת
התקנת מוביילאי בארבע ניידות
4,037 ₪
התקשרות אחת
אחרים
68.91 ₪
התקשרות אחת
משרד התיירות
2,839,952 ₪
חיובי מנהל הרכב
חיובי רכב לשנת 2019
תשלומים מינהל הרכב
רכישת 2 רכבים
חיובי מנהל הרכב
1,130,970 ₪
3התקשרויות
חיובי רכב לשנת 2019
869,647 ₪
התקשרות אחת
תשלומים מינהל הרכב
637,250 ₪
התקשרות אחת
רכישת 2 רכבים
202,084 ₪
2התקשרויות
רשות המים והביוב
2,728,781 ₪
אחזקת רכבי רשות במים
אחזקת רכבי רשות במים
2,728,781 ₪
התקשרות אחת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2,560,509 ₪
אחזקת רכבי הלמ"ס לשנת
רכבים צמודים
שירותי רכישת רכב
ביטוח תאונות
אחזקת רכבי הלמ"ס לשנת
2,169,360 ₪
5התקשרויות
רכבים צמודים
249,844 ₪
התקשרות אחת
שירותי רכישת רכב
126,557 ₪
התקשרות אחת
ביטוח תאונות
8,473 ₪
2התקשרויות
אחרים
6,275 ₪
2התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
2,276,418 ₪
רכב
ההזמנה תכלול: השתתפות עצמית, שכירות רכב, כביש אגרה
השתתפות עצמית לרכבי המשרד
הזמנה עבור אחזקות רכב, השתתפות עצמית וחיובים של כביש אגרה - כביש אגרה 201
רכב
807,983 ₪
2התקשרויות
ההזמנה תכלול: השתתפות עצמית, שכירות רכב, כביש אגרה
668,093 ₪
התקשרות אחת
השתתפות עצמית לרכבי המשרד
311,837 ₪
2התקשרויות
הזמנה עבור אחזקות רכב, השתתפות עצמית וחיובים של כביש אגרה - כביש אגרה 201
297,382 ₪
התקשרות אחת
אחרים
191,123 ₪
3התקשרויות
מינהל התכנון
2,253,352 ₪
תחזוקת רכבים - מנהל התכנון לשנת
תחזוקת רכבים 2016
רכב צמוד ליועמ"ש מנהל התכנון
רכישת רכב - דקלה פריסקו
תחזוקת רכבים - מנהל התכנון לשנת
1,334,693 ₪
3התקשרויות
תחזוקת רכבים 2016
561,946 ₪
2התקשרויות
רכב צמוד ליועמ"ש מנהל התכנון
128,425 ₪
התקשרות אחת
רכישת רכב - דקלה פריסקו
120,290 ₪
התקשרות אחת
אחרים
107,998 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי הדין הרבניים
2,161,795 ₪
אחזקת רכב לשנת
הזמנת רכב - דיין ביה"ד הגדול
רכישת רכב - דיין ביה"ד הגדול
העברת רכב הסמנכ"לית ממשרד הפנים להנהלת בתי הדין
אחזקת רכב לשנת
1,710,337 ₪
7התקשרויות
הזמנת רכב - דיין ביה"ד הגדול
159,018 ₪
התקשרות אחת
רכישת רכב - דיין ביה"ד הגדול
158,622 ₪
התקשרות אחת
העברת רכב הסמנכ"לית ממשרד הפנים להנהלת בתי הדין
125,943 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,875 ₪
3התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
1,553,506 ₪
תחזוקת רכב ממשלתי
התחיבות להשתתפות רכישת רכב חדש למנהל מחוז
אחזקת רכב ממשלתי 11/16-01/17
חיוב מנהל הרכב הממשלתי
תחזוקת רכב ממשלתי
1,067,837 ₪
7התקשרויות
התחיבות להשתתפות רכישת רכב חדש למנהל מחוז
394,065 ₪
3התקשרויות
אחזקת רכב ממשלתי 11/16-01/17
76,948 ₪
התקשרות אחת
חיוב מנהל הרכב הממשלתי
6,887 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,769 ₪
7התקשרויות
משרד התרבות והספורט
1,551,432 ₪
עבור אחזקת רכב
חיובים שוטפים
חיובי רכב וכבישי אגרה
חיובי כביש
עבור אחזקת רכב
510,607 ₪
8התקשרויות
חיובים שוטפים
231,446 ₪
התקשרות אחת
חיובי רכב וכבישי אגרה
184,694 ₪
התקשרות אחת
חיובי כביש
165,682 ₪
2התקשרויות
אחרים
459,003 ₪
9התקשרויות
המכון הגיאולוגי
1,517,919 ₪
אחזקת רכבים
תשלומי רכב 2019
התקשרות עם משרדים ממשלתיים
תשלומים שוטפים, הוצאות קשיחות
אחזקת רכבים
1,105,003 ₪
5התקשרויות
תשלומי רכב 2019
264,611 ₪
התקשרות אחת
התקשרות עם משרדים ממשלתיים
59,726 ₪
התקשרות אחת
תשלומים שוטפים, הוצאות קשיחות
44,467 ₪
התקשרות אחת
אחרים
44,111 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות
1,395,776 ₪
רכב וביטוח
שכירת
השתתפות עצמית מתאונה
אגרת כבישים
רכב וביטוח
889,513 ₪
5התקשרויות
שכירת
501,365 ₪
15התקשרויות
השתתפות עצמית מתאונה
4,000 ₪
התקשרות אחת
אגרת כבישים
572.8 ₪
2התקשרויות
אחרים
325.8 ₪
2התקשרויות
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
1,295,667 ₪
אחזקת רכב
רכב
השכרת רכב
ש' רכב
אחזקת רכב
830,185 ₪
3התקשרויות
רכב
418,457 ₪
3התקשרויות
השכרת רכב
22,547 ₪
התקשרות אחת
ש' רכב
21,321 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,156 ₪
2התקשרויות
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
656,885 ₪
הוצאות קשיחות -
רכישת רכב
הוצאות קשיחות -
405,015 ₪
5התקשרויות
רכישת רכב
251,870 ₪
2התקשרויות
משרד ראש הממשלה
457,683 ₪
הרכב
הוצאות קשיחות
הכהיית שמשות
הרכב
347,512 ₪
6התקשרויות
הוצאות קשיחות
108,244 ₪
8התקשרויות
הכהיית שמשות
1,927 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות (רשות ההגבלים העסקיים לשעבר)
448,322 ₪
אחזקת רכב וביטוח
אגרת כבישים
כרטיס נהיגה אלקטרוני
אחזקת רכב וביטוח
447,870 ₪
התקשרות אחת
אגרת כבישים
352.3 ₪
התקשרות אחת
כרטיס נהיגה אלקטרוני
100 ₪
התקשרות אחת
משרד התפוצות
424,797 ₪
הוצאות קשיחות -
הוצאות קשיחות -
424,797 ₪
5התקשרויות
המשרד לירושלים ומורשת
342,131 ₪
הוצאות קשיחות
רכישת רכב
מיגון רכב
הוצאות קשיחות
194,873 ₪
2התקשרויות
רכישת רכב
143,118 ₪
התקשרות אחת
מיגון רכב
4,140 ₪
התקשרות אחת
רשות החשמל
297,247 ₪
רכב עבור משה שטרית, רשות החשמל
התחייבות כספית לרכישת סקודה אוקטביה 1.4 ל' טורבו אוטו' אמבישין
רכב שכור למר איגור סטפנסקי
השכרת רכב עד לקבלת הרכב הקבוע- איגור סטפנסקי
רכב עבור משה שטרית, רשות החשמל
149,173 ₪
התקשרות אחת
התחייבות כספית לרכישת סקודה אוקטביה 1.4 ל' טורבו אוטו' אמבישין
128,398 ₪
התקשרות אחת
רכב שכור למר איגור סטפנסקי
16,553 ₪
2התקשרויות
השכרת רכב עד לקבלת הרכב הקבוע- איגור סטפנסקי
3,123 ₪
התקשרות אחת
רשות השירות הלאומי - אזרחי
234,991 ₪
רכב צמוד
חוב 2015
רכב צמוד
160,000 ₪
התקשרות אחת
חוב 2015
74,991 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
222,100 ₪
אחזקת רכב ממשלתי
אחזקת רכב ממשלתי
222,100 ₪
התקשרות אחת
המדפיס הממשלתי
146,003 ₪
אחזקת רכב
אחזקת רכב
146,003 ₪
8התקשרויות
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
118,967 ₪
שכירת רכב
שכירת רכב
118,967 ₪
3התקשרויות
רשות ההגבלים העסקיים
91,948 ₪
השכרת רכב
אחזקת רכב וביטוח
תשלומי אגרת כבישים
השכרת רכב
53,577 ₪
3התקשרויות
אחזקת רכב וביטוח
38,291 ₪
התקשרות אחת
תשלומי אגרת כבישים
79.77 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
100 ₪
ציפ רכב -שיקום
ציפ רכב -שיקום
100 ₪
התקשרות אחת