דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪2,984שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ניקוי בורות של המעון+תיקון משאבה

משרד הרווחה, רווחה ת"א והמרכז ← מים אדירים הנדסה בע״מ

2,984

אופן רכישה: 


 (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,984

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,984

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)