דלג לתוכן עיקרי
23.11.66.20

אחזקה, תפעול והפעלת קבוצות מעונות יום ממשלתיים, הכשרה, הדרכה ואבחון

תקציב מאושר: 123,277,000
תקנה תקציבית בתכנית רשות חסות הנוער - (תחת תחום נוער צעירים ושירותי בסעיף משרד הרווחה והשירותים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב אחזקה, תפעול והפעלת קבוצות מעונות יום ממשלתיים, הכשרה, הדרכה ואבחון הוא ₪86,774,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪123,277,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪78,260,104
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)