דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪1,176שהם86%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור כרטיסי כניסה מיני ישראל+הדרכה+סרט לנערות וצוות

משרד הרווחה, רווחה חיפה והצפון ← שביל בצד (טיולים ונופש) 1987 בע״מ

1,380

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,176

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪1,176
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)