דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪2,083שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביגוד לנערים

משרד הרווחה, רווחה חיפה והצפון ← אנטר טקסטיל והלבשה בע״מ

2,083

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,083

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,083

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)