דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חכירת מכונות צילום

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← צילומעתיק בעמ

11,700

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (33010201)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪-2,467להורדת הדו"ח הרבעוני₪-515.32
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪285.07להורדת הדו"ח הרבעוני₪764.75להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,026
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪245.52להורדת הדו"ח הרבעוני₪470.34להורדת הדו"ח הרבעוני₪190.78

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪-2,467
יולי - ספטמבר₪-515.32
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)