דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪143,915שהם66%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מ.מ. 21-2014 הפקת סמינר "קופצים למים" 7-8 באוגוסט 2019 - מלון יהודה בירושלים

משרד החינוך ← איסתא ישראל בע״מ

219,521

אופן רכישה: 


דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪143,915

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪143,915

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)