דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

איסתא ישראל בע״מ

#513754812

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות7,297,431
ISSTA ISRAEL LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2005-11-24
ישראלית חברה פרטית
פעילה


מנורת המאור 8, תל אביב - יפו
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
19,643,149 ₪
כנס
אירועי מינהל חברה ונוער 2018-2019
מכרז מרכזי 21-2014 אירועי מינהל חברה ונוער לשנת 2018
13 אירועים לציון יום ירושלים
כנס
7,213,311 ₪
52התקשרויות
אירועי מינהל חברה ונוער 2018-2019
2,879,955 ₪
2התקשרויות
מכרז מרכזי 21-2014 אירועי מינהל חברה ונוער לשנת 2018
2,320,461 ₪
3התקשרויות
13 אירועים לציון יום ירושלים
805,896 ₪
3התקשרויות
אחרים
6,423,526 ₪
43התקשרויות
משרד הבריאות
6,977,016 ₪
כנס
יום העובד
סיור לימודי
תוכניתלאומית לטיפול פליאטיבי
כנס
5,854,718 ₪
45התקשרויות
יום העובד
444,220 ₪
התקשרות אחת
סיור לימודי
167,639 ₪
התקשרות אחת
תוכניתלאומית לטיפול פליאטיבי
164,994 ₪
התקשרות אחת
אחרים
345,445 ₪
10התקשרויות
רשות השירות הלאומי - אזרחי
6,340,038 ₪
הצדעה
ימי חשיפה
השתלמות וימי חשיפת מקומות שירות לכיתות יב
יום הוקרה
הצדעה
1,990,469 ₪
2התקשרויות
ימי חשיפה
1,870,708 ₪
2התקשרויות
השתלמות וימי חשיפת מקומות שירות לכיתות יב
1,634,490 ₪
התקשרות אחת
יום הוקרה
254,732 ₪
התקשרות אחת
אחרים
589,638 ₪
8התקשרויות
משרד המשפטים
5,083,519 ₪
הופעה בכנס FATF הרשות לאיסור הלבנת הון
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
הכר את החברה
טקס
הופעה בכנס FATF הרשות לאיסור הלבנת הון
3,723,469 ₪
20התקשרויות
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
708,023 ₪
3התקשרויות
הכר את החברה
394,904 ₪
התקשרות אחת
טקס
126,220 ₪
3התקשרויות
אחרים
130,904 ₪
4התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
4,879,888 ₪
כנס ישראל צרפת
הפקת שבוע החלל 2019
הפקת שבוע החלל 2020
הפקת אירוע סטטוס סמינר עם גרמניה 18-20.3.18
כנס ישראל צרפת
3,797,371 ₪
25התקשרויות
הפקת שבוע החלל 2019
351,620 ₪
התקשרות אחת
הפקת שבוע החלל 2020
346,618 ₪
התקשרות אחת
הפקת אירוע סטטוס סמינר עם גרמניה 18-20.3.18
327,740 ₪
התקשרות אחת
אחרים
56,538 ₪
2התקשרויות
משרד התרבות והספורט
4,784,752 ₪
הפקת טקסים ממלכתיים - טקס
הפקה ובימוי לטקס פרסי ישראל לשנת
הפקת כנס
סגירת הזמנה
הפקת טקסים ממלכתיים - טקס
2,234,171 ₪
4התקשרויות
הפקה ובימוי לטקס פרסי ישראל לשנת
1,754,147 ₪
2התקשרויות
הפקת כנס
463,274 ₪
3התקשרויות
סגירת הזמנה
135,311 ₪
התקשרות אחת
אחרים
197,848 ₪
3התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
3,607,090 ₪
הפקת אירוע יום העלייה
אירוע אסירי ציון 2018
טקס הוקרה לאסירי ציון
אירוע עולים כיתה א' 2017 בספארי
הפקת אירוע יום העלייה
1,185,573 ₪
התקשרות אחת
אירוע אסירי ציון 2018
396,747 ₪
התקשרות אחת
טקס הוקרה לאסירי ציון
385,655 ₪
התקשרות אחת
אירוע עולים כיתה א' 2017 בספארי
264,420 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,374,695 ₪
11התקשרויות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
3,212,487 ₪
יום פתוח
פעילות לפורים 05/03/2017.
פעילות במימדיון
יום פתוח
3,145,253 ₪
2התקשרויות
פעילות לפורים 05/03/2017.
40,073 ₪
התקשרות אחת
פעילות במימדיון
27,161 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
3,144,324 ₪
טקס עובד
פעילות פורים
כנס ממוני תקציבים OECD
כנס רשות החברות
טקס עובד
736,980 ₪
3התקשרויות
פעילות פורים
385,255 ₪
11התקשרויות
כנס ממוני תקציבים OECD
269,732 ₪
התקשרות אחת
כנס רשות החברות
228,934 ₪
2התקשרויות
אחרים
1,523,423 ₪
30התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
3,060,026 ₪
כנס
השתלמות חד יומית
יום האישה
יום עיון מנהלי פרוייקטים
כנס
2,442,568 ₪
18התקשרויות
השתלמות חד יומית
282,562 ₪
4התקשרויות
יום האישה
106,412 ₪
התקשרות אחת
יום עיון מנהלי פרוייקטים
103,896 ₪
התקשרות אחת
אחרים
124,588 ₪
4התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
2,850,374 ₪
כנס
שירותי אירוח
משלחת
אירוח פורום וסמינר מגרמניה
כנס
1,310,620 ₪
12התקשרויות
שירותי אירוח
512,226 ₪
3התקשרויות
משלחת
269,749 ₪
3התקשרויות
אירוח פורום וסמינר מגרמניה
234,105 ₪
התקשרות אחת
אחרים
523,674 ₪
7התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
2,682,240 ₪
הקמה והפעלה תחנת צילום למבקשי רישיונות נהיגה ורשיונות משיט ולהקמת והפעלת תחנות להנפקת רישי
ארגון וביצוע כנס מורים להוראת נהיגה בישראל
הכנס הארצי לשוויון מגדרי
יום שיוויון מגדרי 2017
הקמה והפעלה תחנת צילום למבקשי רישיונות נהיגה ורשיונות משיט ולהקמת והפעלת תחנות להנפקת רישי
956,023 ₪
התקשרות אחת
ארגון וביצוע כנס מורים להוראת נהיגה בישראל
505,557 ₪
התקשרות אחת
הכנס הארצי לשוויון מגדרי
396,144 ₪
התקשרות אחת
יום שיוויון מגדרי 2017
306,657 ₪
התקשרות אחת
אחרים
517,858 ₪
9התקשרויות
משרד הפנים
2,220,792 ₪
הדרכה למנהלי בחירות - מכרז 2.2018
הפקת ועידת משרד הפנים לשלטון המקומי 13.09.2018
טקס פרס לניהול תקין ברשויות מצטיינות לשנת 2017
טקס ניהול תקין/רשויות מקומיות
הדרכה למנהלי בחירות - מכרז 2.2018
749,309 ₪
התקשרות אחת
הפקת ועידת משרד הפנים לשלטון המקומי 13.09.2018
700,704 ₪
התקשרות אחת
טקס פרס לניהול תקין ברשויות מצטיינות לשנת 2017
155,025 ₪
התקשרות אחת
טקס ניהול תקין/רשויות מקומיות
129,690 ₪
התקשרות אחת
אחרים
486,065 ₪
10התקשרויות
משרד החוץ
2,178,217 ₪
יום גיבוש משרד החוץ
קבלת פנים במשרד החוץ לציון העברת שגרירות ארה"ב בישראל לירושלים
ארגון והפקת כנס דיפלומטיה דיגיטלית
פורים 2018 - מסיבה לעובדי משרד החוץ
יום גיבוש משרד החוץ
712,730 ₪
3התקשרויות
קבלת פנים במשרד החוץ לציון העברת שגרירות ארה"ב בישראל לירושלים
630,845 ₪
התקשרות אחת
ארגון והפקת כנס דיפלומטיה דיגיטלית
202,082 ₪
התקשרות אחת
פורים 2018 - מסיבה לעובדי משרד החוץ
199,368 ₪
התקשרות אחת
אחרים
433,193 ₪
6התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
1,954,012 ₪
כנס מתנדבים 2019
כנס בנושא מניעת אלימות נגד נשים
טקסים וארועים
כנס סיכום שנת
כנס מתנדבים 2019
1,456,650 ₪
התקשרות אחת
כנס בנושא מניעת אלימות נגד נשים
135,194 ₪
התקשרות אחת
טקסים וארועים
117,117 ₪
התקשרות אחת
כנס סיכום שנת
101,498 ₪
2התקשרויות
אחרים
143,554 ₪
7התקשרויות
רשות המסים בישראל
1,917,890 ₪
יום האישה 2016 - שני מחזורים
אירוע יום האישה
טקס
חידון רשות המיסים
יום האישה 2016 - שני מחזורים
496,899 ₪
התקשרות אחת
אירוע יום האישה
391,658 ₪
התקשרות אחת
טקס
362,273 ₪
8התקשרויות
חידון רשות המיסים
314,309 ₪
התקשרות אחת
אחרים
352,752 ₪
15התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
1,587,033 ₪
יום העובד
כנס עו"ד 2.9.2015
יום העובד
1,468,431 ₪
2התקשרויות
כנס עו"ד 2.9.2015
118,602 ₪
התקשרות אחת
המשרד להגנת הסביבה
1,408,831 ₪
23.5.18 כנס התייעלות וחדשנות סביבתית בתעשייה - הדרכה
הפקת כנס שיוויון מגדרי ב- 17.3.2016 פרוטוקול ועדת
הפקת אירוע מעבר לבניין ג'נרי 2
כנס מחוז
23.5.18 כנס התייעלות וחדשנות סביבתית בתעשייה - הדרכה
188,709 ₪
התקשרות אחת
הפקת כנס שיוויון מגדרי ב- 17.3.2016 פרוטוקול ועדת
140,621 ₪
התקשרות אחת
הפקת אירוע מעבר לבניין ג'נרי 2
135,954 ₪
2התקשרויות
כנס מחוז
132,444 ₪
2התקשרויות
אחרים
811,103 ₪
23התקשרויות
משרד ראש הממשלה
1,403,384 ₪
כנס
מסיבת פורים
תפעול שוטף
הוצאות תפעול
כנס
255,703 ₪
7התקשרויות
מסיבת פורים
250,556 ₪
2התקשרויות
תפעול שוטף
241,769 ₪
התקשרות אחת
הוצאות תפעול
212,279 ₪
3התקשרויות
אחרים
443,078 ₪
7התקשרויות
נציבות שירות המדינה
1,348,534 ₪
ימי אוריינטציה לשנת 2018
2 מחזורים להשתלמות חמרכזי ועדות בוחנים
כנס חשיפה מאגר סטודנטים 4/4/17
קניית שירותים
ימי אוריינטציה לשנת 2018
444,296 ₪
התקשרות אחת
2 מחזורים להשתלמות חמרכזי ועדות בוחנים
238,657 ₪
התקשרות אחת
כנס חשיפה מאגר סטודנטים 4/4/17
125,775 ₪
התקשרות אחת
קניית שירותים
102,618 ₪
2התקשרויות
אחרים
437,188 ₪
10התקשרויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
1,234,774 ₪
יום שיוויון מגדרי 26/11/2018 ו-29/11/2018
כנס עובדי שיקום נוער
הפקת כנס הוקרה למתנדבי חול
טקס אות קהילה מתנדבת
יום שיוויון מגדרי 26/11/2018 ו-29/11/2018
952,804 ₪
2התקשרויות
כנס עובדי שיקום נוער
180,180 ₪
2התקשרויות
הפקת כנס הוקרה למתנדבי חול
58,500 ₪
התקשרות אחת
טקס אות קהילה מתנדבת
43,290 ₪
התקשרות אחת
משרד התפוצות
1,191,674 ₪
הפקת כנס מנהלי בתי ספר יהודים בתפוצות
יום עיון פורצים את הגבולות 11.4.19
עמדת רישום לכנס חיבורים
הפקת כנס מנהלי בתי ספר יהודים בתפוצות
1,144,026 ₪
התקשרות אחת
יום עיון פורצים את הגבולות 11.4.19
45,308 ₪
התקשרות אחת
עמדת רישום לכנס חיבורים
2,340 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
1,188,389 ₪
כנס צעירים 2017
כנס צעירים 2017
1,188,389 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי המשפט
975,190 ₪
כנס שופטים ארצי
כנס מנהלים
כנס לכבוד 50 שנות לבתי הדין לעבודה
אירוע משפחות
כנס שופטים ארצי
355,731 ₪
2התקשרויות
כנס מנהלים
220,422 ₪
3התקשרויות
כנס לכבוד 50 שנות לבתי הדין לעבודה
192,582 ₪
התקשרות אחת
אירוע משפחות
82,368 ₪
2התקשרויות
אחרים
124,087 ₪
8התקשרויות
רשות האוכלוסין וההגירה
845,192 ₪
אירוע עשור לעובדי רשות האוכלוסין וההגירה וטקס עובדים מצטיינים
הזמנה עבור טקס עובדים מצטיינים ופורשים לשנת 2018
תגי שם עבור טקס עובדים מצטיינים ברשות האוכלוסין וההגירה.
אירוע עשור לעובדי רשות האוכלוסין וההגירה וטקס עובדים מצטיינים
748,098 ₪
התקשרות אחת
הזמנה עבור טקס עובדים מצטיינים ופורשים לשנת 2018
95,514 ₪
2התקשרויות
תגי שם עבור טקס עובדים מצטיינים ברשות האוכלוסין וההגירה.
1,580 ₪
התקשרות אחת
מינהל התכנון
782,789 ₪
יום העובד בהשתתפות המשפחות 18.8.2019
ארגון יום משפחות לעובדי מנהל התכנון 27.8.17
כנס מנהל התכנון
הפקת כנס שנתי של מנהל התכנון לשנת 2018
יום העובד בהשתתפות המשפחות 18.8.2019
365,017 ₪
התקשרות אחת
ארגון יום משפחות לעובדי מנהל התכנון 27.8.17
210,837 ₪
התקשרות אחת
כנס מנהל התכנון
113,022 ₪
התקשרות אחת
הפקת כנס שנתי של מנהל התכנון לשנת 2018
80,496 ₪
התקשרות אחת
אחרים
13,418 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
652,933 ₪
כנס יום עבודה סוציאלית בין לאומי 19.3.19//
כנס הוקרה למתנדבים חו"ל אוקטובר 2018
הרמת כוסית ראש השנה תש"פ - מחוז י-ם והמרכז 22/9/2019
עבור נופש לדיירי המעון
כנס יום עבודה סוציאלית בין לאומי 19.3.19//
182,660 ₪
התקשרות אחת
כנס הוקרה למתנדבים חו"ל אוקטובר 2018
99,333 ₪
התקשרות אחת
הרמת כוסית ראש השנה תש"פ - מחוז י-ם והמרכז 22/9/2019
56,160 ₪
התקשרות אחת
עבור נופש לדיירי המעון
49,836 ₪
התקשרות אחת
אחרים
264,944 ₪
8התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
650,350 ₪
אירוע עובדים/משפחות אוקטובר 2017
כנס גזברים ארצי
חידון רשות האכיפה והגבייה 3.1.2017
כנס המרכז לגביית קנסות 4-5/6/2017
אירוע עובדים/משפחות אוקטובר 2017
390,497 ₪
התקשרות אחת
כנס גזברים ארצי
81,046 ₪
התקשרות אחת
חידון רשות האכיפה והגבייה 3.1.2017
62,711 ₪
התקשרות אחת
כנס המרכז לגביית קנסות 4-5/6/2017
49,550 ₪
התקשרות אחת
אחרים
66,547 ₪
2התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
643,005 ₪
יום העובד-2018
חצי יום פעילות שוויון מגדרי ליום האישה 2017
כנס גיבוש המערכת הסטטיסטית הלאומית בישראל 04.12.2019
חצי יום פעילות ליום האישה הבינלאומי מרץ 2016
יום העובד-2018
349,479 ₪
התקשרות אחת
חצי יום פעילות שוויון מגדרי ליום האישה 2017
139,558 ₪
התקשרות אחת
כנס גיבוש המערכת הסטטיסטית הלאומית בישראל 04.12.2019
78,566 ₪
התקשרות אחת
חצי יום פעילות ליום האישה הבינלאומי מרץ 2016
73,601 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,802 ₪
התקשרות אחת
רשות החשמל
603,571 ₪
כנס במלון אוריינט
כנס מקצועי
ביצוע כנס הרשות 19.06.18
כנס מכרזי PV
כנס במלון אוריינט
240,318 ₪
התקשרות אחת
כנס מקצועי
141,816 ₪
התקשרות אחת
ביצוע כנס הרשות 19.06.18
135,604 ₪
התקשרות אחת
כנס מכרזי PV
37,370 ₪
התקשרות אחת
אחרים
48,464 ₪
2התקשרויות
המשרד לשוויון חברתי
567,445 ₪
כנס יהדות ערב ואייראן
כנס ארצי למתנדבים בפרויקט יחידות סגולה
כנס בנושא - קידום הייטק במגזר הערבי
כנס – הרשות לפיתוח כלכלי
כנס יהדות ערב ואייראן
195,787 ₪
2התקשרויות
כנס ארצי למתנדבים בפרויקט יחידות סגולה
127,238 ₪
התקשרות אחת
כנס בנושא - קידום הייטק במגזר הערבי
121,446 ₪
התקשרות אחת
כנס – הרשות לפיתוח כלכלי
61,834 ₪
התקשרות אחת
אחרים
61,141 ₪
3התקשרויות
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
564,473 ₪
כנס אקדמאיים
ליווי משלחת התקשרות עם איסתא
קניית שרותים
כנס משפטנים
כנס אקדמאיים
311,124 ₪
התקשרות אחת
ליווי משלחת התקשרות עם איסתא
190,184 ₪
התקשרות אחת
קניית שרותים
36,036 ₪
התקשרות אחת
כנס משפטנים
27,130 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
443,188 ₪
ארוע בר מצווה
יום האישה שיתקיים בתאריך ה-3/4/2016
שירותי רווחה וגיבוש חב
ארוע בר מצווה
315,968 ₪
התקשרות אחת
יום האישה שיתקיים בתאריך ה-3/4/2016
109,220 ₪
התקשרות אחת
שירותי רווחה וגיבוש חב
18,001 ₪
התקשרות אחת
משרד התיירות
440,835 ₪
כנס
טקס עובד מצטיין והרמת כוסית בית שמואל ביום 04.09.2019
טקס לעובדים מצטיינים, הרמת כוסית לראש השנה תשע"ח
כנס
357,030 ₪
2התקשרויות
טקס עובד מצטיין והרמת כוסית בית שמואל ביום 04.09.2019
45,078 ₪
התקשרות אחת
טקס לעובדים מצטיינים, הרמת כוסית לראש השנה תשע"ח
38,727 ₪
התקשרות אחת
משרד האנרגיה
366,503 ₪
כנס
כנס 2030
סדנת CNG
שירותי ארגון וביצוי לכנס שת"פ ישראל אפריקה בתחום המים
כנס
115,011 ₪
2התקשרויות
כנס 2030
96,408 ₪
התקשרות אחת
סדנת CNG
73,632 ₪
התקשרות אחת
שירותי ארגון וביצוי לכנס שת"פ ישראל אפריקה בתחום המים
51,080 ₪
התקשרות אחת
אחרים
30,373 ₪
2התקשרויות
משרד הכלכלה
361,052 ₪
יום האישה לעובדות המשרד באווניו בתאריך 7.3.2016
כנס
אירוח OECD
יום האישה לעובדות המשרד באווניו בתאריך 7.3.2016
172,166 ₪
התקשרות אחת
כנס
148,872 ₪
2התקשרויות
אירוח OECD
40,014 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי הדין הרבניים
351,275 ₪
אירוח טקס עובד מצטיין
אירוח יום האישה לעובדות בתי הדין
טקס עובדים מצטיינים 2014
אירוח טקס עובד מצטיין
282,619 ₪
4התקשרויות
אירוח יום האישה לעובדות בתי הדין
35,872 ₪
התקשרות אחת
טקס עובדים מצטיינים 2014
32,783 ₪
התקשרות אחת
כבאות והצלה לישראל
319,541 ₪
משלחת לפולין
משלחת לפולין
319,541 ₪
התקשרות אחת
הרבנות הראשית לישראל
211,993 ₪
כנס מוהלים ארצי
כנס רבני ערים ארצי
כיתבה ליווי והכנת נאום מנכ"ל ועריכת מצגת לטקס חלוקת תעודות הסמכה לרבני עיר ודיינים
כנס מוהלים ארצי
117,363 ₪
2התקשרויות
כנס רבני ערים ארצי
76,330 ₪
התקשרות אחת
כיתבה ליווי והכנת נאום מנכ"ל ועריכת מצגת לטקס חלוקת תעודות הסמכה לרבני עיר ודיינים
18,300 ₪
התקשרות אחת
שירות התעסוקה הישראלי
198,655 ₪
יום האישה 2017
יום האישה 2017
198,655 ₪
התקשרות אחת
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
164,341 ₪
כנס רשות שוק ההון
פעילות
פעילות פורים התשע"ח
פעילות פורים
כנס רשות שוק ההון
97,052 ₪
התקשרות אחת
פעילות
24,283 ₪
3התקשרויות
פעילות פורים התשע"ח
23,413 ₪
2התקשרויות
פעילות פורים
19,593 ₪
2התקשרויות
משרד התקשורת
150,930 ₪
אירוח כנס
יום עיון שוויון מגדרי
כנס תכניות עבודה
אירוח כנס
63,940 ₪
התקשרות אחת
יום עיון שוויון מגדרי
44,694 ₪
התקשרות אחת
כנס תכניות עבודה
42,296 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
138,381 ₪
כנס ארצי
יום משפחות בממדיון
אירוע פורים 2017
כיבוד
כנס ארצי
52,826 ₪
2התקשרויות
יום משפחות בממדיון
45,951 ₪
התקשרות אחת
אירוע פורים 2017
38,435 ₪
התקשרות אחת
כיבוד
1,170 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות
83,867 ₪
כנס כלכלה
כנס כלכלה
83,867 ₪
התקשרות אחת
הרשות הארצית לכבאות והצלה
30,596 ₪
כנס ארצי
כנס ארצי
30,596 ₪
התקשרות אחת
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
10,100 ₪
כפר - טקס סיום שנה ראש פינה .
כפר - טקס סיום שנה ראש פינה .
10,100 ₪
התקשרות אחת
רשות המים והביוב
4,914 ₪
חצי יום כיף לילדי עובדים החוגגים בר/בת מצווה 2016
חצי יום כיף לילדי עובדים החוגגים בר/בת מצווה 2016
4,914 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
3,931 ₪
תשלום עבור תוספת 3 דיירים
תשלום עבור תוספת 3 דיירים
3,931 ₪
התקשרות אחת