דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪65,475שהם98%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארגון שירותי הטסה וקרקע בפולין עבור משלחות תלמידים

מטה משרד החינוך ← איסתא ישראל בע״מ

67,095

סעיף תקציבי: 


המסע לפולין (20460421)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪65,475

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)