דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪480,317שהם66%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביצוע עבודות גינון כבישים , 2, 29, 15, 22. ביצוע השלמת מדרכה וגינון כביש 7 (מסדות ציבור)

מטה משרד הבינוי והשיכון ← רום ג.י. הנדסה בע״מ

737,907

אופן רכישה: 


פטור ממכרז,תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪345,868להורדת הדו"ח הרבעוני₪134,449
2020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)