דלג לתוכן עיקרי
70.02.02.03

עבודות פיתוח ביצוע ישיר באיזורי עדיפות לאומית

תקציב מאושר: 600,570,000
תקנה תקציבית בתכנית עבודות פיתוח לבנייה (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב עבודות פיתוח ביצוע ישיר באיזורי עדיפות לאומית הוא ₪162,240,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪600,570,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪188,261,362
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)