דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪143,102שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פיתוח תשתיות במרקם הקיים במסגרת ישן מול חדש.

מטה משרד הבינוי והשיכון ← מ. מ. מצפה רמון

143,664

אופן רכישה: 


מענקים לרשויות מקומיות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪143,102
2019
2018
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)