דלג לתוכן עיקרי
70.02.05.04

שיקום תשתיות במסגרת פרוייקט ישן מול חדש

תקציב מאושר: 398,282,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות תומכות בבניה (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב שיקום תשתיות במסגרת פרוייקט ישן מול חדש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪398,282,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪107,955,571
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)