דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,907שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כרטיס חכם לכניסה למשרד ל-500 אורחים וספקים

מטה משרד הבינוי והשיכון ← קומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע״מ

2,907

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,907
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)