דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע״מ

#512131038

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות899,052
COMPUTERGUARD TECHNOLOGIES 1995 LTD.
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1995-03-30
ישראלית חברה פרטית
פעילה


אודם 3, פתח תקווה
אצל: קרית מטלון
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
המשרד לשוויון חברתי
1,045,284 ₪
הנפקת תעודת אזרח ותיק
הנפקת כרטיסים
הנפקת תעודת אזרח ותיק
1,043,611 ₪
2התקשרויות
הנפקת כרטיסים
1,673 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
1,019,865 ₪
רכש 2 מדפסות כרטיסים
סרטי דיו מדפסות צילום אסירים/תהודות מנוי
ראשי דיו עבור מדפסות קומפיוטר גארד אשר יחולקו ל -
פיתוח לתוכנת שעוני נוכחות זמן אמת
רכש 2 מדפסות כרטיסים
793,570 ₪
56התקשרויות
סרטי דיו מדפסות צילום אסירים/תהודות מנוי
59,436 ₪
התקשרות אחת
ראשי דיו עבור מדפסות קומפיוטר גארד אשר יחולקו ל -
54,335 ₪
התקשרות אחת
פיתוח לתוכנת שעוני נוכחות זמן אמת
44,870 ₪
התקשרות אחת
אחרים
67,655 ₪
9התקשרויות
משרד החינוך
336,393 ₪
ציוד למערך האבטחה הארצי מדפסת כרטיסים
חוזה שרות למדפסות כטיסים חכמים
מערך תיעוד סוגי כרטיסים שונים וציוד עבור כלל המשרד
מערך התיעוד של משרד החינוך
ציוד למערך האבטחה הארצי מדפסת כרטיסים
84,708 ₪
2התקשרויות
חוזה שרות למדפסות כטיסים חכמים
49,912 ₪
התקשרות אחת
מערך תיעוד סוגי כרטיסים שונים וציוד עבור כלל המשרד
48,731 ₪
התקשרות אחת
מערך התיעוד של משרד החינוך
48,356 ₪
התקשרות אחת
אחרים
104,686 ₪
12התקשרויות
משרד המשפטים
241,196 ₪
כרטיסי רישוי
ציוד משרדי
מחזיקי תג
תגים
כרטיסי רישוי
195,211 ₪
התקשרות אחת
ציוד משרדי
16,811 ₪
8התקשרויות
מחזיקי תג
10,901 ₪
6התקשרויות
תגים
5,804 ₪
3התקשרויות
אחרים
12,470 ₪
8התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
122,738 ₪
אבטחה וסייבר
כרטיסים
צמיד
טכנאי וציוד כרטיסים
אבטחה וסייבר
60,869 ₪
17התקשרויות
כרטיסים
10,278 ₪
2התקשרויות
צמיד
9,594 ₪
2התקשרויות
טכנאי וציוד כרטיסים
6,377 ₪
התקשרות אחת
אחרים
35,619 ₪
12התקשרויות
כבאות והצלה לישראל
116,705 ₪
תעודות
כרטיסים
רכש מדפסות לכרטיסי זיהוי
מנשא קשיח
תעודות
25,052 ₪
5התקשרויות
כרטיסים
22,929 ₪
6התקשרויות
רכש מדפסות לכרטיסי זיהוי
15,982 ₪
התקשרות אחת
מנשא קשיח
14,356 ₪
3התקשרויות
אחרים
38,386 ₪
7התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
106,719 ₪
תחזוקת מדפסות כרח ישנות
כרטיסים חכמים
בז"ל
ציוד
תחזוקת מדפסות כרח ישנות
49,266 ₪
התקשרות אחת
כרטיסים חכמים
38,025 ₪
התקשרות אחת
בז"ל
13,631 ₪
התקשרות אחת
ציוד
4,838 ₪
2התקשרויות
אחרים
959.4 ₪
התקשרות אחת
רשות מקרקעי ישראל
79,260 ₪
מחזיק תג קפיצי
למדפסת
רכישת אביזרים לכרטיסי נוכחות
תחזוקה
מחזיק תג קפיצי
12,585 ₪
4התקשרויות
למדפסת
10,095 ₪
2התקשרויות
רכישת אביזרים לכרטיסי נוכחות
7,370 ₪
4התקשרויות
תחזוקה
4,950 ₪
2התקשרויות
אחרים
44,260 ₪
27התקשרויות
משרד האוצר
78,488 ₪
מדפסת כרטיסים+תחזוקה
אביזרים לכרטיסי עובדים
תעודות למפקחים
מפקח
מדפסת כרטיסים+תחזוקה
32,966 ₪
9התקשרויות
אביזרים לכרטיסי עובדים
6,125 ₪
3התקשרויות
תעודות למפקחים
5,587 ₪
5התקשרויות
מפקח
5,417 ₪
2התקשרויות
אחרים
28,394 ₪
12התקשרויות
רשות המסים בישראל
70,811 ₪
כרטיסי יועצי מס
יו-יו
מחזיקי כרטיס -אגפי
הזמנת כרטיסי מעבר - אגף המחשוב
כרטיסי יועצי מס
43,999 ₪
5התקשרויות
יו-יו
6,494 ₪
התקשרות אחת
מחזיקי כרטיס -אגפי
6,447 ₪
התקשרות אחת
הזמנת כרטיסי מעבר - אגף המחשוב
4,217 ₪
התקשרות אחת
אחרים
9,655 ₪
7התקשרויות
משרד הבריאות
67,555 ₪
כרטיסים
הדפסה
מערכת הפקת רשיונות נשק
ביטוח
כרטיסים
18,992 ₪
5התקשרויות
הדפסה
7,005 ₪
3התקשרויות
מערכת הפקת רשיונות נשק
6,066 ₪
התקשרות אחת
ביטוח
4,212 ₪
2התקשרויות
אחרים
31,279 ₪
16התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
53,871 ₪
מדבקות -משקולות ומידות
מתכלים
מדבקות -משקולות ומידות
45,349 ₪
התקשרות אחת
מתכלים
8,522 ₪
2התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
51,145 ₪
אביזרי בטחון
רכישת מדפסת DTC250 עם מגנוט וחיבור לרשת 52010 - אגף בטחון
כרטיס מגנטי
רכישת סרט למדפסת להפקת כרטיס נוכחות
אביזרי בטחון
12,560 ₪
3התקשרויות
רכישת מדפסת DTC250 עם מגנוט וחיבור לרשת 52010 - אגף בטחון
8,738 ₪
התקשרות אחת
כרטיס מגנטי
5,572 ₪
2התקשרויות
רכישת סרט למדפסת להפקת כרטיס נוכחות
4,095 ₪
2התקשרויות
אחרים
20,181 ₪
10התקשרויות
משרד האנרגיה
50,082 ₪
כרטיסי היתר כניסה למכליות
אביזרים לתגי עובדים
כרטיסים צבעוניים עבור מינהל הדלק לרשיון גפ"מ
כרטיסי כניסה למכליות
כרטיסי היתר כניסה למכליות
13,841 ₪
4התקשרויות
אביזרים לתגי עובדים
4,388 ₪
2התקשרויות
כרטיסים צבעוניים עבור מינהל הדלק לרשיון גפ"מ
4,364 ₪
2התקשרויות
כרטיסי כניסה למכליות
3,650 ₪
2התקשרויות
אחרים
23,839 ₪
14התקשרויות
משרד החוץ
48,397 ₪
סרטי למינציה
לכרטיסים
חידוש חוזה
pmo ביקור סגן נשיא ארה"ב תיוג המשלחת מפרט בהצעת מ
סרטי למינציה
25,775 ₪
2התקשרויות
לכרטיסים
16,245 ₪
4התקשרויות
חידוש חוזה
3,452 ₪
התקשרות אחת
pmo ביקור סגן נשיא ארה"ב תיוג המשלחת מפרט בהצעת מ
2,925 ₪
התקשרות אחת
הכנסת
41,879 ₪
קניית סרטי דיו בצבע ובשחור-לבן למדפסת לצורך הפקת כרטיסי אישור כניסה לעובדים
קניית מנשאים מפלסטיק ותופסני יו-יו לנשיאת כרטיסי עובד ואישורי כניסה קבועים למשכן
קניית סרטי דיו למדפסת הנפקת אישורי כניסה קבועים לכנסת
רכישת סרטי דיו צבעוניים למדפסת הנפקת כרטיסי עובד בכנסת קבועים
קניית סרטי דיו בצבע ובשחור-לבן למדפסת לצורך הפקת כרטיסי אישור כניסה לעובדים
12,496 ₪
3התקשרויות
קניית מנשאים מפלסטיק ותופסני יו-יו לנשיאת כרטיסי עובד ואישורי כניסה קבועים למשכן
6,283 ₪
התקשרות אחת
קניית סרטי דיו למדפסת הנפקת אישורי כניסה קבועים לכנסת
6,248 ₪
התקשרות אחת
רכישת סרטי דיו צבעוניים למדפסת הנפקת כרטיסי עובד בכנסת קבועים
4,844 ₪
התקשרות אחת
אחרים
12,008 ₪
6התקשרויות
רשות האוכלוסין וההגירה
36,799 ₪
מדפסת כרטיסים
מנשא לכרטיס עובד
כרטיסי זיהוי לפקח
גלילי למינציה לכרטיסי הסמכה
מדפסת כרטיסים
16,006 ₪
4התקשרויות
מנשא לכרטיס עובד
9,126 ₪
התקשרות אחת
כרטיסי זיהוי לפקח
5,072 ₪
התקשרות אחת
גלילי למינציה לכרטיסי הסמכה
2,726 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,870 ₪
4התקשרויות
משרד הפנים
31,325 ₪
מדפסת להכנת כרטיסי נשק
התקנת תוכנה במדפסת הנפקת רישיונות נשק ותגים פנימיים של משרד הפנים
מדפסת תגים
תעודה עבור מפקחים
מדפסת להכנת כרטיסי נשק
8,518 ₪
התקשרות אחת
התקנת תוכנה במדפסת הנפקת רישיונות נשק ותגים פנימיים של משרד הפנים
4,997 ₪
התקשרות אחת
מדפסת תגים
4,844 ₪
התקשרות אחת
תעודה עבור מפקחים
2,984 ₪
התקשרות אחת
אחרים
9,983 ₪
6התקשרויות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
26,275 ₪
ציוד משרדי.
שנתי
ואחריות למדפסת
כרטיס עובד לנטרים.
ציוד משרדי.
8,702 ₪
6התקשרויות
שנתי
5,106 ₪
2התקשרויות
ואחריות למדפסת
4,329 ₪
2התקשרויות
כרטיס עובד לנטרים.
2,925 ₪
2התקשרויות
אחרים
5,212 ₪
3התקשרויות
משרד ראש הממשלה
20,266 ₪
ציוד מתכלה להנפקת תגים
רכישת מחזיקי תג קפיצי+גריפר.
רכישת מחזיק תג+לוגו
תחזיקי תג עובד
ציוד מתכלה להנפקת תגים
5,957 ₪
התקשרות אחת
רכישת מחזיקי תג קפיצי+גריפר.
5,698 ₪
התקשרות אחת
רכישת מחזיק תג+לוגו
5,353 ₪
התקשרות אחת
תחזיקי תג עובד
3,258 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
19,125 ₪
עיוור
הדפסת כרטיסי תעודות עיוור
כרטיסי נוכחות
מנשא קשיח של תעודת עיוור
עיוור
7,061 ₪
2התקשרויות
הדפסת כרטיסי תעודות עיוור
3,370 ₪
התקשרות אחת
כרטיסי נוכחות
3,046 ₪
2התקשרויות
מנשא קשיח של תעודת עיוור
2,958 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,691 ₪
2התקשרויות
משרד התיירות
17,291 ₪
מנשא קשיח למו"ד +סרטים
סרטים למכונת מו"ד
קורא כותב כרטיסים
סרטים למדפסת
מנשא קשיח למו"ד +סרטים
9,058 ₪
התקשרות אחת
סרטים למכונת מו"ד
2,941 ₪
התקשרות אחת
קורא כותב כרטיסים
2,808 ₪
התקשרות אחת
סרטים למדפסת
1,080 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,404 ₪
2התקשרויות
נציבות שירות המדינה
15,130 ₪
הנפקת תעודות חוקר משמעת חדשות
תעודות חוקר לחוקרי משמעת באגף חקירות
הנפקת תעודות חוקר משמעת חדשות
8,251 ₪
3התקשרויות
תעודות חוקר לחוקרי משמעת באגף חקירות
6,880 ₪
2התקשרויות
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
12,519 ₪
מדפסת DTC4250e עם מגנוט וחיבור לרשת 52010 עם סרט צבעוני YMCKO עם גליל ניקוי עצמי 45100 כול
סרטי דיו -אבטחה
כרטיסים להכנת רישיונות נשק ליח' הבטחון
מדבקה PVC מייפר עבור אגף ביטחון
מדפסת DTC4250e עם מגנוט וחיבור לרשת 52010 עם סרט צבעוני YMCKO עם גליל ניקוי עצמי 45100 כול
5,476 ₪
התקשרות אחת
סרטי דיו -אבטחה
2,165 ₪
התקשרות אחת
כרטיסים להכנת רישיונות נשק ליח' הבטחון
1,849 ₪
התקשרות אחת
מדבקה PVC מייפר עבור אגף ביטחון
1,463 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,568 ₪
2התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
10,249 ₪
מדפסת DTC4250e עם מגנוט וחיבור לרשת 52010 עם סרט צבעוני YMCKO עם גליל ניקוי עצמי 45100 כול
סרטי דיו -אבטחה
מדבקה PVC מייפר עבור אגף ביטחון
500 יח' מנשא קשיח לכרטיס עובד
מדפסת DTC4250e עם מגנוט וחיבור לרשת 52010 עם סרט צבעוני YMCKO עם גליל ניקוי עצמי 45100 כול
5,476 ₪
התקשרות אחת
סרטי דיו -אבטחה
2,165 ₪
התקשרות אחת
מדבקה PVC מייפר עבור אגף ביטחון
1,463 ₪
התקשרות אחת
500 יח' מנשא קשיח לכרטיס עובד
1,147 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
8,943 ₪
כרטיס לבן ללא פס מגנטי+גרפיקה
אבזור עבור כרטיסי עובד
כרטיסים ללא פס מגנטי
כרטיס לבן ללא פס מגנטי+גרפיקה
5,550 ₪
התקשרות אחת
אבזור עבור כרטיסי עובד
2,831 ₪
התקשרות אחת
כרטיסים ללא פס מגנטי
561.6 ₪
התקשרות אחת
המכון הגיאולוגי
7,716 ₪
כרטיסי פלסטיק,תגים ומחזיקי תגים
אביזרים לתגי זיהוי
ציוד ליחידת הביטחון
מנשאי תגים
כרטיסי פלסטיק,תגים ומחזיקי תגים
2,410 ₪
התקשרות אחת
אביזרים לתגי זיהוי
1,515 ₪
התקשרות אחת
ציוד ליחידת הביטחון
1,486 ₪
התקשרות אחת
מנשאי תגים
713.7 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,591 ₪
3התקשרויות
משרד התרבות והספורט
7,430 ₪
תעודות למנהלי
הפקת רישיון תעודה למנהלי אירועי ספורט
תעודות למנהלי
4,505 ₪
2התקשרויות
הפקת רישיון תעודה למנהלי אירועי ספורט
2,925 ₪
התקשרות אחת
הרשות הארצית לכבאות והצלה
7,067 ₪
מחוזי - מנשא פלסטיק ויו יו לכרטיס עובד עבור כלל תחנות המחוז
תחנת רחובות- כרטיס נוכחות לעובד
מחוזי - מנשא פלסטיק ויו יו לכרטיס עובד עבור כלל תחנות המחוז
5,850 ₪
2התקשרויות
תחנת רחובות- כרטיס נוכחות לעובד
1,217 ₪
התקשרות אחת
המשרד להגנת הסביבה
3,498 ₪
מנשאי תג עובד - אגף ביטחון
מנשאי תג עובד - אגף ביטחון
3,498 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
2,978 ₪
ציוד משרדי
כרטיסי זיהוי מגנטי
ציוד משרדי
2,100 ₪
התקשרות אחת
כרטיסי זיהוי מגנטי
877.5 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
2,761 ₪
רכישת כרטיסים ודיו להנפקת כרטיסי מבקרים
רכישת כרטיסים ודיו להנפקת כרטיסי מבקרים
2,761 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי הדין הרבניים
1,895 ₪
הדפסת כרטיסי דיין
הדפסת כרטיסי דיין
1,895 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
1,884 ₪
כרטיס לבן עם פס מגנטי עבור בקרת כניסה ליחידות
הזמנת כרטיסים-קומיוטרגארד
כרטיס לבן עם פס מגנטי עבור בקרת כניסה ליחידות
1,556 ₪
התקשרות אחת
הזמנת כרטיסים-קומיוטרגארד
327.6 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשירותי דת
1,620 ₪
הזמנת מתכלים למדפסת תגים ביטחון
הזמנת מתכלים למדפסת תגים ביטחון
1,620 ₪
התקשרות אחת
משרד התקשורת
1,063 ₪
מנשא לכרטיסים
שמירה ואבטחה
מנשא לכרטיסים
590.85 ₪
התקשרות אחת
שמירה ואבטחה
472 ₪
התקשרות אחת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
936 ₪
עיצוב גרפי ל-2 תעודות
עיצוב גרפי ל-2 תעודות
936 ₪
התקשרות אחת
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
889.2 ₪
מחזיק תג כחול
מחזיק תג כחול
889.2 ₪
התקשרות אחת
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
816.08 ₪
אביזרים לכרטיסי עובדים
אביזרים לכרטיסי עובדים
816.08 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
280.8 ₪
מנשא קשיח פתוח דו צדדי ל 2 כרטיסים
מנשא קשיח פתוח דו צדדי ל 2 כרטיסים
280.8 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
257.4 ₪
אלבוסתן כרטיסים לבנים מגנטיים
אלבוסתן כרטיסים לבנים מגנטיים
257.4 ₪
התקשרות אחת