דלג לתוכן עיקרי
83.05.03.19

אתר גיבוי - DRP

תקציב מאושר: 59,000
תקנה תקציבית בתכנית ממשל זמין (תחת תחום מרכב"ה וממשל זמין בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אתר גיבוי - DRP הוא ₪1,333,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪59,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,048,401
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)