דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב מרכב"ה וממשל זמין הוא ₪198,042,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪205,880,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪8,602,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪214,482,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪259,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪195,647,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪154,745,263
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?