דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפויות המשרדים בממשל זמין

83.05.03.12

-8,602,000
בשנת 2012 תקציב השתתפויות המשרדים בממשל זמין לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-8,602,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)