דלג לתוכן עיקרי
81.11.15.09

הכנת חוק ניהול הספקטרום

תקציב מאושר: 90,000
תקנה תקציבית בתכנית פתוח התחרות -פרויקטים (תחת תחום הוצאות פיתוח תקשורת בסעיף פיתוח התקשורת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הכנת חוק ניהול הספקטרום לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪90,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)