דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות פיתוח תקשורת

81.11

11,762,000
בשנת 1999 תקציב הוצאות פיתוח תקשורת הוא ₪3,936,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,762,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪21,435,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪33,197,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,100,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪5,293,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪4,864,733
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?