דלג לתוכן עיקרי
81.11.02

פיתוח וקידום טכנולוגיות

תקציב מאושר: 298,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הוצאות פיתוח תקשורת בסעיף פיתוח התקשורת.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1999 תקציב פיתוח וקידום טכנולוגיות הוא ₪280,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪298,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪308,184
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?