דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב אשראי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,500,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪16,786,593
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?