דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב חקלאות הוא ₪9,957,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,378,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,910,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪22,288,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪12,194,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪45,912,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪29,796,862
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?