דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב עתודה למבנים והתקנות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,294,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪60,000.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)