דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השקעות משרד החקלאות

72.07

14,578,000
בשנת 2003 תקציב השקעות משרד החקלאות הוא ₪9,657,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,578,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,910,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪19,488,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪12,194,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪43,412,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪13,010,269
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?